Komunikacie Prasowym (Pl)

Komunikacie Prasowym
Grecja, Ateny

Szanowni Państwo,

Jesteśmy grupą pracowników kontraktowych Urzędu Miasta Aten, którzy od szeregu lat pracują w oparciu o nielegalne umowy, na wolnych etatach greckiej sfery budżetowej, odpowiadając na potrzeby kadrowe – zbieżne z pracownikami etatowymi – które nie są ani nieprzewidziane, ani nagłe, ale stałe.

Grecki rząd, który od lat odmawia zgody na zmianę charakteru naszych kontaktów, tak, aby odpowiadały one rzeczywistej istocie naszej pracy, obecnie próbuje powstrzymać nawet sądy od rozpatrywania tego typu spraw. Jednocześnie grozi nam zwolnienie i bezrobocie w bardzo trudnym okresie kryzysu finansowego.

Z związku z tym bardzo niesprawiedliwym traktowaniem nas przez państwo greckie, zdecydowaliśmy się uzyskać ochronę prawną, odzyskać równe prawa na rynku pracy i nagłośnić nasze problemy na terenie Europy i całego świata.


W ZWIĄZKU Z TYM, ŻE:

I. wykluczenia na szkodę określonej kategorii zatrudnionych (pracowników kontraktowych), z powodu „rzekomego dobra publicznego”, są sprzeczne ze współczesną kulturą prawną,

II. jest rzeczą niesprawiedliwą i nielogiczną, podczas gdy nasze kontrakty zagrożone są zakończeniem (poprzez wniosek Rządu do Sądu Najwyższego), ten sam Rząd planuje zatrudnienie 50.000 nowych pracowników kontraktowych na zajmowane przez nas stanowiska.

Dlatego też:

1. prosimy o poparcie starań mających na celu ochronę naszych praw obywatelskich, w sposób, jaki uznacie za właściwy oraz

2. prosimy o nagłośnienie naszej sprawy w Waszym kraju i wobec Waszego Rządu.


ŻADAMY:

* Przekształcenia naszych kontraktów w umowy na czas nieokreślony

Z poważaniem
Komitet Reprezentacyjny Pracowników Kontraktowych

simbasiouxoidaem@yahoo.gr

http://simbasiouxoidaem.blogspot.com

P.S.
------
Linki do odnośnych nagrań: kliknij tutaj

http://www.youtube.com/simbasiouxoidaem

Twitter

http://www.twitter.com/simbasidaem

Networked blogs


http://www.networkedblogs.com/blog/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%BF%CE%B9_%CE%94%CE%91%CE%95%CE%9C

Δείτε επίσης