Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017

Ποιοι βγαίνουν νωρίτερα στη σύνταξη – Τι ισχύει για δημοσίους υπαλλήλουςΦθηνότερα θα μπορούν να αγοράσουν τους πλασματικούς χρόνους πολλές κατηγορίες μισθωτών, δημοσίων υπαλλήλων, ελευθέρων επαγγελματιών, αλλά και αγροτών, γλιτώνοντας τα 67 και βγαίνοντας στα 62, στα 60 ή ακόμη και στα 55, δηλαδή κατά 5, 7 ή και 12 χρόνια νωρίτερα.

Υπάρχουν όμως και κατηγορίες που θα δώσουν πολλά περισσότερα από πριν.

Κριτήριο είναι το εισόδημα. Οσοι έχουν ως 10.000 ευρώ το χρόνο, αγοράζουν φθηνότερα τα πλασματικά έτη ως 30%. Από εκεί και πάνω το κόστος αυξάνεται.

Με το νέο καθεστώς, που ισχύει για αιτήσεις που υποβλήθηκαν και υποβάλλονται από 13/5/2016 και μετά, οι εξαγορές πλασματικού χρόνου υπολογίζονται με επτά διαφορετικούς τρόπους που ανά κατηγορία ασφαλισμένων είναι οι εξής:

ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΣΤΟ ΙΚΑ: Για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ εξαγορά με εισφορά εργαζομένου (6,67%) και εργοδότη (13,33%), δηλαδή με εισφορά 20% επί των μικτών μηνιαίων αποδοχών του τελευταίου μήνα εργασίας, επικαιροποιημένων με τους δείκτες τιμών καταναλωτή για το προηγούμενο έτος ή τα προηγούμενα έτη απασχόλησης.

ΔΕΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Για τους ασφαλισμένους στα Ταμεία ΔΕΚΟ, Τραπεζών και άλλα πρώην Ειδικά Ταμεία το κόστος βγαίνει με την εισφορά εργαζομένου και εργοδότη κατά την υποβολή αίτησης. Στα Ειδικά Ταμεία το σύνολο των εισφορών δεν είναι 20% αλλά παραπάνω, που σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι, σε ΔΕΚΟ-Τράπεζες κυρίως, θα πληρώνουν αντί 20%, 25% ή και 28% του μισθού για να αναγνωρίσουν πλασματικούς χρόνους. Από το 2019 όμως οι εισφορές τους εξομοιώνονται με του ΙΚΑ στο 20% (6,67% ο εργαζόμενος και 13,3% ο εργοδότης).

ΔΗΜΟΣΙΟ: Για τους δημοσίους υπαλλήλους η εξαγορά πλασματικού χρόνου για αιτήσεις ως τις 31/12/2016 βγαίνει με εισφορά 6,67% των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών (επικαιροποιημένες με δείκτη τιμών καταναλωτή), ενώ για αιτήσεις από 1/1/2017 με εισφορά 10% (6,67% εργαζόμενου και 3,33% του εργοδότη-Δημοσίου).

ΟΑΕΕ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ): Για τους ελεύθερους επαγγελματίες του ΟΑΕΕ η εξαγορά ενσήμων υπολογίζεται με το 20% του μηνιαίου εισοδήματος προηγούμενου έτους, όπως θα διαμορφωθεί με την αναπροσαρμογή του ετήσιου δείκτη τιμών καταναλωτή.

ΕΤΑΑ (ΓΙΑΤΡΟΙ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ): Για τους αυτοαπασχολούμενους (γιατρούς, μηχανικούς, δικηγόρους) ασφαλισμένους στο ΕΤΑΑ η εξαγορά ενσήμων βγαίνει με το 20% του εισοδήματος που δήλωσαν το προηγούμενο έτος (με την αναπροσαρμογή του δείκτη τιμών καταναλωτή) και μετά την έκπτωση εισφορών που προβλέπει ο νόμος, ανάλογα με το εισόδημά τους.
ΑΓΡΟΤΕΣ: Για τους αγρότες η εισφορά 20% μπαίνει κατ’ ελάχιστο σε «μηνιαίο μισθό» 410,26 ευρώ, ενώ η εισφορά κράτους και ασφαλισμένου στον ΟΓΑ είναι 14% για αίτηση το 2016, 16% για αίτηση το 2017, 18% για αίτηση το 2019 και φτάνει στο 20% το 2021. Οι αγρότες πληρώνουν φθηνότερα απ’ όλους τους άλλους τα ένσημα για την εξαγορά πλασματικού χρόνου, αφού το ελάχιστο κόστος για το 2017 είναι 65,6 ευρώ για τον κάθε μήνα αναγνώρισης.

ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Για τους εργαζομένους με καθεστώς μερικής απασχόλησης, η εισφορά θα είναι 20%, όχι στον πραγματικό μισθό (π.χ. 300 ή 400 ευρώ), αλλά στο μισθό που θα είχαν με πλήρη απασχόληση.

Οι διαφορές στο κόστος και ποιοι δίνουν τα λιγότερα και ποιοι τα περισσότερα

Το ελάχιστο ποσό για όλες τις κατηγορίες είναι 117,2 ευρώ για κάθε μήνα, ποσό που αντιστοιχεί στο 20% του κατώτατου μισθού των 586,08 ευρώ.

Για τους αγρότες είναι 65,6 ευρώ ο μήνας το 2017 και κάθε χρόνο θα ανεβαίνει μέχρι το ελάχιστο κόστος εξαγοράς ενσήμων να φτάσει στα 117,2 ευρώ το μήνα, το 2021.

Με το προηγούμενο καθεστώς η ελάχιστη βάση υπολογισμού για την εξαγορά ενσήμων ήταν 167,8 ευρώ ο κάθε μήνας και έβγαινε με εισφορά 20% επί του 25πλάσιου του βασικού ημερομισθίου των 33,5 ευρώ, δηλαδή ο κάθε μήνας εξαγοράς πληρωνόταν με εισφορά 20% επί τεκμαρτού μισθού 837,5 ευρώ (33,5Χ25=837,5), ανεξάρτητα από το αν ένας εργαζόμενος έβγαζε 2.000 ευρώ ή 600 ευρώ το μήνα.

Με το παλιό καθεστώς πληρώνουν πλασματικά όσοι έκαναν αίτηση μέχρι και τις 12/5/2016. Οι δε δημόσιοι υπάλληλοι, με αίτηση για αναγνώριση πλασματικού χρόνου ως τις 12/5/2016, πληρώνουν πιο κάτω γιατί δίνουν μόνο τη δική τους εισφορά, που είναι 6,67%, και όχι στο σύνολο των αποδοχών, αλλά στις αποδοχές που θεωρούνταν ως συντάξιμες μέχρι 31/12/2016, δηλαδή επί βασικού μισθού (όπως είχε διαμορφωθεί με το κλιμάκιο που ήταν μέχρι τον Οκτώβριο του 2011), επί του επιδόματος των 140,80 ευρώ και επί του επιδόματος θέσης, για όσους το ελάμβαναν.

Με το νέο καθεστώς, όσοι υπέβαλαν αιτήσεις από 13/5/2016 ως 31/12/2016, θα έχουν το ίδιο κόστος με πριν, ενώ όσοι υπέβαλαν αίτηση από 1/1/2017 θα πληρώνουν επί των νέων συντάξιμων αποδοχών που ισχύουν με το νέο μισθολόγιο του 2015 και με εισφορά 6,67% για τον εργαζόμενο και 3,33% για τον εργοδότη-Δημόσιο, δηλαδή με 10% επί των αποδοχών του νέου μισθολογίου.

Για μισθούς πάνω από 837 ευρώ ή για ετήσια εισοδήματα πάνω από 10.000 ευρώ το κόστος εξαγοράς πλασματικού χρόνου αυξάνεται και μάλιστα φτάνει ως και το τετραπλάσιο για εργαζομένους με αποδοχές πάνω από 3.200 ευρώ.
Με το 20% του μισθού ο κάθε μήνας για εργαζόμενο των 800 ευρώ βγαίνει στα 160 ευρώ, ενώ για μισθωτό των 600 ευρώ βγαίνει 120 ευρώ.

Ομως, για εργαζόμενο με 1.200 ευρώ ο κάθε μήνας κοστίζει 240 ευρώ αντί 167 ευρώ που θα πλήρωνε πριν, ενώ ένας μισθωτός που βγάζει 3.200 ευρώ μικτά, αν θελήσει να αναγνωρίσει πλασματικούς χρόνους, θα πρέπει να καταβάλει 651 ευρώ για τον κάθε μήνα εξαγοράς. Υπάρχει όμως παράθυρο να ρίξει το κόστος, μετατρέποντας για ένα μήνα τη σύμβασή του με χαμηλότερο μισθό… ώστε όταν θα υποβάλει την αίτηση, οι αποδοχές του να είναι μικρότερες. Σε αυτή την περίπτωση όμως απαιτείται συμφωνία ότι οι αποδοχές θα επανέλθουν όπως και πριν από την εξαγορά.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες γλιτώνουν εισφορές, καθώς με το παλιό καθεστώς, ιδίως όσοι ήθελαν να αναγνωρίσουν στρατιωτική θητεία, έπρεπε να πληρώνουν εξαγορά ίση με τη μηνιαία τους εισφορά (300, 400 ευρώ το μήνα).
Με το νέο σύστημα, η πλειονότητα, που δηλώνει κάτω από 10.000 ευρώ, παίρνει πλασματικούς χρόνους πληρώνοντας ως και 4 φορές λιγότερα από πριν, ήτοι 117 ευρώ το μήνα, αντί 400 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση όμως, ακόμη και σε σύγκριση με το ελάχιστο ποσό των 167 ευρώ, για όσους έχουν εισόδημα ως 10.000 ευρώ η εξαγορά ενσήμων με τα 117 ευρώ το μήνα έρχεται φθηνότερα κατά 30%. Πηγή: Ελεύθερος Τύπος

Δείτε ακόμη:

Δώδεκα διατάξεις που δίνουν σύνταξη στο Δημόσιο -«Κλειδί» το έτος 1983

Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017

Δημόσιο -Συμβασιούχοι: Το… παζλ για την εργασιακή τους αποκατάστασηΨηλά στις προτεραιότητες της κυβέρνησης ιεραρχείται η «χαρτογράφηση» των συμβασιούχων που εργάζονται στο Δημόσιο και αμείβονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή εξαιρουμένων των “παρατασιούχων” της καθαριότητας για τους οποίους ψηφίστηκε η ρύθμιση Σκουρλέτη.

Πρόκειται για ένα ζήτημα που απασχόλησε τις πρόσφατες επαφές που είχε η κυβέρνηση με τους Θεσμούς, με την ελληνική πλευρά να παρουσιάζει στοιχεία για τον αριθμό των συμβασιούχων. Αυτό που απομένει ως εκκρεμότητα, είναι η αναλυτική καταγραφή των συμβασιούχων και η καταγραφή τους με βάση τον κλάδο στον οποίο εργάζονται, το χρόνο απασχόλησης και το ενδεχόμενο να καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Το θέμα της «χαρτογράφησης» των συμβασιούχων έχει «ανοίξει» με πρωτοβουλία των υπουργών της κυβέρνησης και όπως αναφέρουν στην aftodioikisi.gr συνεργάτες τους, η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί έως τον Σεπτέμβριο, μήνα για τον οποίο μάλιστα ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, τοποθέτησε χρονικά την σύνταξη της ρύθμισηςπου επιθυμεί να φέρει η κυβέρνηση.

Τα.. κομμάτια του παζλ που η κυβέρνηση θέλει να συμπληρώσει για τη συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων, συνοπτικά αφορούν :

τον συνολικό αριθμό των συμβασιούχων

τις θέσεις εργασίας τις οποίες καλύπτουν και τον τρόπο κατανομής τους

τον χρόνο απασχόλησης

τον αριθμό αυτών που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες

Από εκεί και πέρα, τουλάχιστον σύμφωνα με όσα έχουν ειπωθεί από πλευράς κυβέρνησης, αναμένεται για τους εργαζόμενους που εμπίπτουν στο… τελευταίο «κουτάκι» σε συνάρτηση με το χρόνο απασχόλησης, να ξεκινήσουν οι προσπάθειες για την αποκατάσταση της εργασιακής τους σχέσης, αποδίδοντάς τους χαρακτηριστικά μόνιμα απασχολούμενων υπαλλήλων.

Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017

Καθαριότητα-Σκουρλέτης: Εκτός «1 προς 4» οι προσλήψεις -Τι απαντά στη ΝΔ


Η συντριπτική πλειοψηφία των δήμων, με αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων τους, καταθέτουν τα αιτήματα τους για μόνιμες προσλήψεις στον τομέα της καθαριότητας, ενώ έχουν συνάψει για το μεσοδιάστημα νέες συμβάσεις εργασίας μέχρι την ανακοίνωση των προσωρινών πινάκων του αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Αυτήν την εικόνα περιγράφει ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, σε συνέντευξή του στην «RealNews», μη παραλείποντας να θυμίσει ότι οι προσλήψεις στην καθαριότητα, «επειδή ανήκουν στις ανταποδοτικές υπηρεσίες, δεν προσμετρώνται στον κανόνα του “ένα προς τέσσερα” και δεν επιβαρύνουν τα δημόσια οικονομικά».

Πότε θα ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός των προσλήψεων; «Στον χρόνο που προβλέπεται», απάντησε κατηγορηματικά ο υπουργός.

Συμβασιούχοι Δημοσίου

Παράλληλα, ο κ. Σκουρλέτης στάθηκε στην ανάγκη «να αποκαταστήσουμε την πραγματική εργασιακή σχέση όσων καλύπτουν επί σειρά ετών πάγιες και διαρκείς ανάγκες και αυτό μελετάμε στην παρούσα φάση, έτσι ώστε μέσα στο φθινόπωρο να έχουμε καταλήξει. Πρέπει όλοι να καταλάβουμε πως το θέμα δεν προσφέρεται για κομματική αξιοποίηση, πρόκειται για ένα μεγάλο κοινωνικό ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε με διακομματική συνεννόηση και συναίνεση. Η λύση πρέπει να είναι συμβατή με το Σύνταγμά μας και το ευρωπαϊκό δίκαιο», αναφέρει, συμπληρώνοντας επί του θέματος των συμβασιούχων του δημοσίου: «Θα συνιστούσα στο κύριο Μητσοτάκη να αποδεχθεί την πρόσκληση μας και να καθίσουμε κάτω να βρούμε μια δίκαιη κοινωνικά λύση και να πάψει να απειλεί τους συμβασιούχους».

Σύμφωνα με τον υπουργό οι συγκεκριμένες περιπτώσεις συμβασιούχων εντοπίζονται παντού σχεδόν στο Δημόσιο και στους ΟΤΑ, με πολλούς να εργάζονται επί σειρά ετών που φθάνουν και τα δεκαπέντε έτη, με βάση το καθεστώς των διαρκώς ανανεούμενων συμβάσεων.

«Αυτό το καθεστώς της εργασιακής ανασφάλειας πρέπει κάποτε να τερματιστεί»,υπογραμμίζει ο υπουργός. «Προφανώς και δεν ίδιες όλες οι περιπτώσεις. Και επειδή κάποιοι θα μιλήσουν πάλι για νέο δημοσιονομικό κόστος και νέες προσλήψεις, διευκρινίζουμε πως πρόκειται για ήδη εργαζόμενους εδώ και χρόνια».Διαβάστε ακόμη στην aftodioikisi.gr :
Δημόσιο -Συμβασιούχοι: Το… παζλ για την εργασιακή τους αποκατάσταση
Δανειστές: Στο «μικροσκόπιο» το Πολυνομοσχέδιο-ΟΤΑ -Δεν βλέπει πρόβλημα ο Σκουρλέτης
Μετατίθενται οι αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019 -Τι δήλωσε ο ΣκουρλέτηςΑναλυτικότερα, ολόκληρη η συνέντευξη του υπουργού Εσωτερικών, Πάνου Σκουρλέτη, στην εφημερίδα Realnews και στον δημοσιογράφο Βασίλη ΣκουρήΘέτουν τελικά θέμα για το νομοσχέδιό σας όσον αφορά τους ΟΤΑ οι θεσμοί, κ. υπουργέ; Τι πραγματικά συμβαίνει;

Οι θεσμοί ενημερώνονται για τις βασικές διατάξεις των νομοσχεδίων που καταθέτει η κυβέρνηση, στον βαθμό που αυτές σχετίζονται με τους στόχους του προγράμματος. Ήδη, όμως, αρκετές από τις διατάξεις του νομοσχεδίου-σκούπα του ΥΠΕΣ ήταν γνωστές στους θεσμούς από την περίοδο που ήταν υπουργός ο κ. Κουρουμπλής. Δεν νομίζω πως υπάρχει κάποιο πρόβλημα.

Η αντιπολίτευση, πάντως, σας κατηγορεί για προσλήψεις χωρίς κανένα ορθολογικό κριτήριο…


Πρόκειται για ένα ακόμη ψέμα στον βωμό της αντικυβερνητικής προπαγάνδας. Η δεξιές και συντηρητικές δυνάμεις της αντιπολίτευσης μιλούν για ρουσφέτια, δημοσιονομικό εκτροχιασμό και αθρόες προσλήψεις, όλα αυτά δηλαδή που χαρακτήριζαν την πολιτική τους επί δεκαετίες. Ονομάζουν ρουσφέτια την εξασφάλιση ατομικών μέτρων προστασίας στους εργαζόμενους στη καθαριότητα, τη δυνατότητα παροχής κινήτρων σε νησιωτικούς και ορεινούς δήμους για γιατρούς και εκπαιδευτικούς ή την πρόβλεψη δαπανών μετακίνησης για τα περιφερειακά δημοτικά θέατρα.

Έχουμε νεότερα για τον διαγωνισμό για μόνιμους στην καθαριότητα; Πόσες τελικά προσλήψεις θα γίνουν, για πότε θα οριστεί ο διαγωνισμός, πώς θα γίνει η μοριοδότηση;

Η συντριπτική πλειοψηφία των δήμων, με αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων τους, καταθέτουν τα αιτήματα τους για μόνιμες προσλήψεις στον τομέα της καθαριότητας, ενώ έχουν συνάψει για το μεσοδιάστημα νέες συμβάσεις εργασίας μέχρι την ανακοίνωση των προσωρινών πινάκων του αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Σας θυμίζω πως οι προσλήψεις στην καθαριότητα, επειδή ανήκουν στις ανταποδοτικές υπηρεσίες, δεν προσμετρώνται στον κανόνα του «ένα προς τέσσερα» και δεν επιβαρύνουν τα δημόσια οικονομικά. Ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί στον χρόνο που προβλέπεται.

Οι υπόλοιποι συμβασιούχοι πόσοι είναι τελικά κ. υπουργέ; Θα μπορούσατε να μας δώσετε μια ακτινογραφία ως προς τους τομείς που κυρίως καλύπτουν, τα χρόνια που υπηρετούν και τον κίνδυνο να απολυθούν;

Παντού σχεδόν στο Δημόσιο και στους ΟΤΑ μπορεί κάποιος να εντοπίσει συμβασιούχους που εργάζονται επί σειρά ετών που φθάνουν και τα δεκαπέντε έτη, με βάση το καθεστώς των διαρκώς ανανεούμενων συμβάσεων. Αυτό το καθεστώς της εργασιακής ανασφάλειας πρέπει κάποτε να τερματιστεί. Προφανώς και δεν ίδιες όλες οι περιπτώσεις. Και επειδή κάποιοι θα μιλήσουν πάλι για νέο δημοσιονομικό κόστος και νέες προσλήψεις, διευκρινίζουμε πως πρόκειται για ήδη εργαζόμενους εδώ και χρόνια.

Νομικά περίπτωση μονιμοποίησής τους δεν υπάρχει. Πολιτικά ποιες πρωτοβουλίες και πότε πρέπει να αναληφθούν;

Υπάρχει η ανάγκη να αποκαταστήσουμε την πραγματική εργασιακή σχέση όσων καλύπτουν επί σειρά ετών πάγιες και διαρκείς ανάγκες και αυτό μελετάμε στην παρούσα φάση, έτσι ώστε μέσα στο φθινόπωρο να έχουμε καταλήξει. Πρέπει όλοι να καταλάβουμε πως το θέμα δεν προσφέρεται για κομματική αξιοποίηση, πρόκειται για ένα μεγάλο κοινωνικό ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε με διακομματική συνεννόηση και συναίνεση. Η λύση πρέπει να είναι συμβατή με το Σύνταγμά μας και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Θα συνιστούσα στο κύριο Μητσοτάκη να αποδεχθεί την πρόσκληση μας και να καθίσουμε κάτω να βρούμε μια δίκαιη κοινωνικά λύση και να πάψει να απειλεί τους συμβασιούχους. Εκείνοι, άλλωστε, δημιούργησαν το πρόβλημα.

Είχετε δηλώσει πρόσφατα στις «Ειδήσεις» πως ο χρόνος διεξαγωγής των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών μπορεί να μετατεθεί από τον Μάιο του 2019 για το φθινόπωρο. Πρώτον, τι πιθανότητες δίνετε και, δεύτερον, γιατί θα προχωρήσετε σε αυτή την κίνηση κ. υπουργέ;

Πρόθεσή μας είναι να αποσυνδέσουμε την ημερομηνία διεξαγωγής των αυτοδιοικητικών εκλογών με αυτές των ευρωεκλογών. Η ταύτισή τους χρονικά αλλοιώνει το χαρακτήρα των αυτοδιοικητικών εκλογών. Άρα είναι εύλογο να μετατεθούν για λίγο.

Παρά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, θα επιμείνετε οι εκλογές για την αυτοδιοίκηση να διεξαχθούν με το σύστημα της απλής αναλογικής; Και πότε θα φέρετε το νέο εκλογικό νόμο προς ψήφιση;

Η αλλαγή του εκλογικού συστήματος στις αυτοδιοικητικές εκλογές αποτελεί μια μόνο αλλαγή από ένα σύνολο θεσμικών αλλαγών που θέλουμε να προωθήσουμε και αφορούν τον Καλλικράτη. Δεν πρέπει να το προσεγγίζουμε αποσπασματικά. Μελετούμε ταυτόχρονα το θέμα των αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ, του ρόλου τους στην υπόθεση της παραγωγικής ανασυγκρότησης, των οικονομικών τους, των σχέσεών τους με τη κεντρική εξουσία. Φιλοδοξούμε τους επόμενους μήνες και εντός του έτους να παρουσιάσουμε το σύνολο των αλλαγών που επιδιώκουμε.

Προς τι η ολομέτωπη επίθεση στη Δικαιοσύνη; Εκτιμάτε, όντως, ότι δημιουργεί πρόβλημα στην κυβέρνηση; Ότι, π.χ., σας εμποδίζει να κυβερνήσετε, όπως τονίζουν στελέχη σας;

Μήπως το πραγματικό ερώτημα είναι γιατί ορισμένοι κύκλοι της δικαιοσύνης κάνουν αντιπολίτευση στην κυβέρνηση και υπερβαίνουν τα όρια της εξουσίας τους; Το σκηνικό σήμερα δεν διαμορφώνεται από τη μια με το πολιτικό σύστημα με τις παθογένειες του και από την άλλη τη δικαστική εξουσία, η οποία λειτουργεί άψογα. Πολλά πράγματα πρέπει να αλλάξουν παντού. Το σίγουρο είναι πως κινείς δεν είναι υπεράνω κριτικής, προφανώς και η δικαστική εξουσία. Με απόλυτο σεβασμό στη διάκριση των εξουσιών, πρέπει ο καθένας να κινείται εντός των συνταγματικών ορίων του.

Εξεταστική για την περίοδο Βαρουφάκη γιατί δεν δέχεστε, κ. υπουργέ; Ο πρώην υπουργός το ζητάει, ενώ η Ν.Δ. τονίζει πως έχει ψηφίσει όλες τις Εξεταστικές που έχετε προτείνει…

Ο πρώην υπουργός είναι αλήθεια ότι αρέσκεται στο να λέει πολλά. Αλήθεια, όμως, τι θα εξετάσει μια τέτοια επιτροπή, γιατί δεν υιοθετήσαμε τελικά τις προτάσεις του κ. Βαρουφάκη για παράλληλο σύστημα πληρωμών; Νομίζω ότι η Ν.Δ. διακατέχεται από μια τυφλή αντιπολιτευτική υστερία που την οδηγεί συνεχώς στο να χάνει τη σοβαρότητα της.

Η αντιπολίτευση- αν όχι στο σύνολό της, τουλάχιστον κορυφαία στελέχη της- σας κατηγορεί ευθέως ότι ποδηγετείτε τους θεσμούς στη χώρα και δημιουργείτε «κλίμα Βενεζουέλας»…

Είναι ακριβώς αυτό που σας έλεγα πριν περί έλλειψης σοβαρότητας. Βεβαίως, η έλλειψη σοβαρότητας σε συνδυασμό με την υιοθέτηση της ακροδεξιάς ρητορείας και τις διχαστικές κορόνες σαν αυτές του αντιπροέδρου της Ν.Δ., γεννούν θλίψη για την ποιότητα του πολιτικού λόγου του κ. Μητσοτάκη.

Μήπως τελικά απαιτείται αποκλιμάκωση της οξείας πόλωσης και μάλιστα τάχιστα, κ. υπουργέ; Πολύ περισσότερο που όσο τουλάχιστον διαρκεί το μνημόνιο οι διαφορές των κομμάτων εξουσίας, τουλάχιστον στον δημοσιονομικό τομέα, είναι σχεδόν μηδαμινές;

Δεν συμφωνώ με την εκτίμηση σας περί άμβλυνσης των διαφορών ανάμεσα στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και τον παλαιό δικομματισμό, ακόμα και στο πεδίο της εφαρμοζόμενης μνημονιακής πολιτικής. Και η διαφορά αυτή προκύπτει από τη μη υιοθέτηση της λογικής των μνημονίων από τη παρούσα κυβέρνηση, σε αντίθεση με τη Ν.Δ. που την υιοθετεί απόλυτα. Συμφωνώ, όμως, με την ανάγκη αποκλιμάκωσης και την υιοθέτηση μιας πολιτικής αντιπαράθεσης επιχειρημάτων και προγραμμάτων.

Ήθελα να σας ρωτήσω εάν η λήξη της κυβερνητικής θητείας και η ημερομηνία των εκλογών σηματοδοτεί και τη λήξη της συνεργασίας με τους ΑΝΕΛ και τον Πάνο Καμμένο…

Όταν εκλείψουν οι ειδικές συνθήκες που οδήγησαν στη συνεργασία με τους ΑΝΕΛ, θα το καταλάβετε.

Στις συνεντεύξεις σας αναφέρεστε συχνά στα «βαρίδια» που έχει η Φώφη Γεννηματά στη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Μπορείτε να ονοματίσετε ποιους εννοείτε; Και θα επιμείνετε στην πρόταση συνεργασίας, παρά την κατηγορηματική άρνηση της Χαριλάου Τρικούπη;

Τους είδε όλη η Ελλάδα που παρήλασαν στο τελευταίο Συνέδριο της παράταξης με περίσσεια αλαζονεία και παντελή έλλειψη αυτοκριτικής. Άρα τα πράγματα είναι σαφή, όσο η κ. Γεννηματά παραμένει όμηρός τους, ακυρώνει την οποία προοπτική διαλόγου.

Για πολλούς, η αποτελεσματικότητα είναι το υπ’ αριθμόν ένα ζητούμενο για την κυβέρνηση. Εκτιμάτε ότι υπάρχει πρόβλημα συντονισμού; Και ότι ίσως- παρότι ο ανασχηματισμός είναι προνομία του πρωθυπουργού- ένα «φρεσκάρισμα» θα έκανε καλό;

Πάντα η αποτελεσματικότητα είναι το υπ’ αριθμόν ένα ζήτημα για μια κυβέρνηση και σε αυτό το πεδίο θα κριθούμε τελικώς. Το πώς θα το επιτύχουμε κάθε φορά και με ποιο σχήμα, κρίνεται από τον πρόεδρο της κυβέρνησης.

Τον Νίκο Φίλη, για παράδειγμα, θα τον θέλατε στη νέα κυβέρνηση;

Ασφαλώς, και όχι μόνο τον Νίκο.

Τρίτη, 25 Ιουλίου 2017

Όλες οι τροπολογίες που έχουν κατατεθεί στο Πολυνομοσχέδιο ΟΤΑΠέντε τροπολογίες έχουν κατατεθεί μέχρι στιγμής στο Πολυνομοσχέδιο για τους ΟΤΑ με τίτλο: «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.). Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α.. Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας. Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις»

Υπενθυμίζεται ότι αύριο Τρίτη 25.7 στις 11 το πρωί με τη δεύτερη ανάγνωση, ολοκληρώνεται η συζήτηση του Πολυνομοσχεδίου ΟΤΑ στις Επιτροπές.

Όπως έχει γράψει η aftodioikisi.gr το πολυνομοσχέδιο θα εισαχθεί στην Ολομέλεια και θα ψηφιστεί πιθανότατα την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου.

Υπενθυμίζεται ότι η Βουλή διακόπτει τις εργασίες της από τις 5 έως τις 20 Αυγούστου.

Δείτε τις ως τώρα τροπολογίες:

Τροπολογία-Πολυνομοσχέδιο ΟΤΑ: Σε ποιους επεκτείνεται η ειδική άδεια 22 ημερών

Τροπολογία -Πολυνομοσχέδιο: Αλλαγές στην επιτροπή εξέτασης ενστάσεων του ΑΣΕΠ

Τροπολογία για τη στελέχωση του γραφείου Έλληνα Επιτρόπου στην Ελλάδα

Συμπλήρωση διατάξεων της δασικής νομοθεσίας στο πολυνομοσχέδιο (τροπολογία)

Πολυνομοσχέδιο ΟΤΑ: Παράταση στην προθεσμία μετατροπής των ΚοινΣΕπ (τροπολογία)

http://www.aftodioikisi.gr/ipourgeia/oles-oi-tropologies-pou-exoun-katatethei-sto-polinomosxedio-ota/

Πολυνομοσχέδιο ΟΤΑ: Ολοκληρώνεται η συζήτηση στις Επιτροπές -Πότε ψηφίζεται


Σήμερα Τρίτη 25.7 στις 11 το πρωί με τη δεύτερη ανάγνωση, ολοκληρώνεται η συζήτηση του Πoλυνομοσχεδίου ΟΤΑ στις Επιτροπές.

Όπως έχει γράψει η aftodioikisi.gr το πολυνομοσχέδιο θα εισαχθεί στην Ολομέλεια και θα ψφισθεί πιθανότατα την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου.

Υπενθυμίζεται ότι η Βουλή διακόπτει τις εργασίες της από τις 5 έως τις 20 Αυγούστου.

Δείτε ακόμη:

Όλες οι τροπολογίες που έχουν κατατεθεί στο Πολυνομοσχέδιο ΟΤΑ

Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017

Δ. Χαλανδρίου: Με “εντέλλεσθε” δημάρχου η μισθοδοσία Ιουνίου των συμβασιούχων.
Με “εντέλλεσθε” του δημάρχου Χαλανδρίου, Σίμου Ρούσσου, θα πραγματοποιηθεί η μισθοδοσία Ιουνίου των  συμβασιούχων.

Όπως σημειώνει σε σχετική ανακοίνωση της, η δημοτική αρχή: «Μετά την άρνηση των υπηρεσιακών παραγόντων να υπογράψουν τις μισθοδοσίες των συμβασιούχων για τον Ιούνιο, λαμβανομένης υπ’ όψη της απόλυτα αρνητικής απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου που έκρινε μη νόμιμες τις παρατάσεις των συμβάσεων και της κοινωνικής κατάστασης 100 οικογενειών εργαζομένων συμβασιούχων του δήμου που δεν έχουν πληρωθεί εδώ και ένα μήνα, ο δήμος Χαλανδρίου θα καταβάλλει κανονικά την μισθοδοσία Ιουνίου με “Εντέλλεσθε” του δημάρχου που υπογράφηκε αργά το απόγευμα της Παρασκευής 14/7».

http://www.aftodioikisi.gr/ergasiaka-ypallilwn-ota/d-xalandriou-entellesthe-dimarxou-misthodosia-iouniou-ton-simvasiouxon/

Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017

Κινητικότητα: Πότε ξεκινά ο πρώτος κύκλος -Πότε ολοκληρώνονται οι πρώτες μετατάξεις (πίνακας)

Αλλάζουν ριζικά τα χρονικά δεδομένα στην εφαρμογή του νέου ενιαίου συστήματος μετατάξεων, μετά την πρωτοβουλία του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που έλαβε την έγκριση των δανειστών, να μετατεθεί η εκκίνηση της κινητικότητας από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Με την αφετηρία της κινητικότητας να προγραμματίζεται τις πρώτες μέρες του φθινοπώρου, σημαίνει ότι η ολοκλήρωση των μετατάξεων του πρώτου κύκλου θα επιτευχθεί στις αρχές του 2018.

Η έναρξη του συστήματος τον Σεπτέμβριο συνεπάγεται μια πρώτη περίοδο κατά τον μήνα εκείνο κατά την οποία θα πρέπει να γίνει η συλλογή των αιτημάτων των φορέων που θέλουν να απορροφήσουν προσωπικό. Όπως έχει προγραμματιστεί, οι υπηρεσίες θα αποστέλλουν στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας τα αιτήματά τους για κάλυψη θέσεων με μετάταξη ή απόσπαση, από 1η Σεπτεμβρίου έως 15 Σεπτεμβρίου. Ακολούθως, θα περάσει περίπου 1 μήνας για την αξιολόγηση των αιτημάτων των υπηρεσιών, πριν τα αιτήματα αναρτηθούν στην ειδική ψηφιακή πλατφόρμα για την κινητικότητα, ώστε να είναι διαθέσιμα προς κάθε ενδιαφερόμενο για μετακίνηση υπάλληλο.

Αυτό σημαίνει ότι οι προς κάλυψη θέσεις θα αναρτηθούν κοντά στις 15 Οκτωβρίου, για τις επόμενες 15 μέρες – δηλαδή θα είναι αναρτημένες για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων έως τις 30 Οκτωβρίου.

Οι υπάλληλοι υπολογίζεται να έχουν περιθώριο υποβολής αιτημάτων μετακίνησης μέχρι τις 15 Νοεμβρίου. Από εκεί και πέρα, όπως και για κάθε κύκλο κινητικότητας, προβλέπεται περιθώριο περίπου 1,5 μήνα για την αξιολόγηση των αιτημάτων των υπαλλήλων, κάτι που σημαίνει ότι όλα τα αιτήματα θα εξεταστούν μεταξύ 15 Νοεμβρίου έως 30 Δεκεμβρίου.

Ο νόμος δίνει ένα ακόμη περιθώριο 1,5 μήνα για την υλοποίηση των μετατάξεων. Άρα τα χρονοδιαγράμματα για τις πρώτες μετατάξεις του νέου συστήματος τοποθετούνται από την έναρξη του 2018 (1η Ιανουαρίου) και επεκτείνονται, σύμφωνα με τους παραπάνω υπολογισμούς, έως τις 15 Φεβρουαρίου του ερχόμενου έτους.

Όλα αυτά, υπό την προϋπόθεση να μην μεσολαβήσουν νέες εμπλοκές.
Υπενθυμίζονται οι ημερομηνίες – σταθμοί του νέου ενιαίου συστήματος κινητικότητας, όπως τις έχει παρουσιάσει σε προηγούμενο ρεπορτάζ της η aftodioikisi.gr βάσει του σχετικού νόμου :

Πότε καταθέτουν οι υπηρεσίες αιτήματα για την κάλυψη θέσεων:
 • 15 -31 Δεκεμβρίου
 • 15-30 Απριλίου
 • 15- 31 Αυγούστου
Πότε δημοσιεύονται οι προς κάλυψη θέσεις:
 • 1η Φεβρουαρίου
 • 1η Ιουνίου
 • 1η Οκτωβρίου
Πότε υποβάλλουν οι υπάλληλοι τις αιτήσεις για τις μετατάξεις τους:
 • 1 – 15 Φεβρουαρίου
 • 1 – 15 Ιουνίου
 • 1 – 15 Οκτωβρίου
Πότε αξιολογούνται τα αιτήματα των υπαλλήλων:
 • 15 Φεβρουαρίου – 31 Μαρτίου
 • 15 Ιουνίου – 31 Ιουλίου
 • 15 Οκτωβρίου – 30 Σεπτεμβρίου
Πότε υλοποιούνται οι μετατάξεις
 • 1 Απριλίου – 15 Μαΐου
 • 1 Αυγούστου – 15 Σεπτεμβρίου
 • 1 Δεκεμβρίου – 15 Ιανουαρίου
http://www.aftodioikisi.gr/dimosio/kinitikotita-pote-xekina-o-protos-kiklos-pote-oloklironontai-oi-protes-metataxeis-pinakas/

Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017

Π. Σκουρλέτης: «Τον Σεπτέμβριο η πρόταση για τους συμβασιούχους»


Ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, μετά τη νομοθετημένη πλέον πρόβλεψη – ρύθμιση του Υπουργείου του για τους συμβασιούχους – “παρατασιούχους” Καθαριότητας, στους Δήμους εντοπίζει την «πρώτη ευθύνη» για το ζήτημα αυτό, ισχυροποιώντας την πεποίθησή του αυτή αναφέροντας, «…βλέπω ότι και τώρα, παρότι υπάρχει το εργαλείο να ξεπεραστούν κάποια ζητήματα, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις δημάρχων οι οποίοι προσπαθούν για λόγους που έχουν να κάνουν με τη δικιά τους αντίληψη, να μην εκμεταλλεύονται τη δυνατότητα που δίνει η τελευταία ψηφισθείσα νομοθετική ρύθμιση και επιμένουν να δώσουν σε κάποιους ιδιώτες την υπόθεση των απορριμμάτων», σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ - ΜΠΕ.

Ο κ. Σκουρλέτης διαχωρίζοντας το ζήτημα των συμβασιούχων Καθαριότητας απ’ αυτό των συμβασιούχων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, τονίζει πως, για τους δεύτερους θα αναζητηθεί λύση, μέσω συζήτησης, «…συζήτηση που θέλουμε να την κάνουμε και στο εσωτερικό της χώρας με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις και προφανώς με τους δανειστές λέγοντας τους ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να αλλάξουν εργασιακό καθεστώς», ανακοινώνοντας πως, η λύση - πρόταση θα παρουσιαστεί τον ερχόμενο Σεπτέμβρη.

Σε άλλο σημείο των αναφορών του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο κ. Σκουρλέτης τονίζει πως, κατά τη διαδικασία αναθεώρησης του «Καλλικράτη», θα προβλέπεται αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων μεταξύ των δύο βαθμών αυτής, αλλά και ανάθεση περισσοτέρων προς τους Δήμους και τις Περιφέρειες. «Βέβαια όλα αυτά τα συζητάμε σε ένα πλαίσιο που είναι περιοριστικό, μιας σφιχτής περιοριστικής πολιτικής η οποία ισχύει από το 2010 στη χώρα μας αλλά ταυτόχρονα δίνει και τις δυνατότητες εάν κάνουμε σωστές επιλογές, να κερδίσουμε ένα μέρος από το χαμένο έδαφος», διευκρινίζει.

Τέλος, ο Υπ. Εσωτερικών αναφέρεται στις κυριότερες προβλέψεις του "πολυνομοσχεδίου", που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή, το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, λέγοντας πως, προβλέψεις αυτού αποτελούν αιτήματα «...από τον κόσμο της αυτοδιοίκησης τα οποία τα είχαμε συμφωνήσει το τελευταίο διάστημα».

Οι ερωτήσεις

Ερ: Για όλη την κατάσταση που προέκυψε με τους εργαζόμενους στην καθαριότητα, οι Δήμοι δεν φέρουν καμία ευθύνη;

Απ: Θα έλεγα ότι οι Δήμοι έχουν την πρώτη ευθύνη, με βάση το Σύνταγμα, με την έννοια ότι η Πολιτεία, η κυβέρνηση, το Δημόσιο, δεν είναι αυτό που δικαιούται να προσλαμβάνει, να απολύει ή να διαμορφώνει τον αριθμό των απασχολουμένων στην αυτοδιοίκηση. Αυτό το κάνει με ευθύνη του ο κάθε δήμος και με βάση το οργανόγραμμα και τις οργανικές θέσεις που περιλαμβάνει αυτό. Πρώτη ευθύνη είναι της Αυτοδιοίκησης, αυτό που χαράσσει η κυβέρνηση είναι το ευρύτερο νομοθετικό πλαίσιο. Πολλά πράγματα, είναι αλήθεια, είχαν πάει πίσω και εξακολουθούν, μετά την επιβολή των μνημονίων από το 2010. Αλλά, τούτων δοθέντων, προσπαθούμε να βάλουμε τα πράγματα σε τάξη. Βλέπω ότι και τώρα, παρότι υπάρχει το εργαλείο να ξεπεραστούν κάποια ζητήματα, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις δημάρχων οι οποίοι προσπαθούν για λόγους που έχουν να κάνουν με τη δικιά τους αντίληψη, να μην εκμεταλλεύονται τη δυνατότητα που δίνει η τελευταία ψηφισθείσα νομοθετική ρύθμιση και επιμένουν να δώσουν σε κάποιους ιδιώτες την υπόθεση των απορριμμάτων. Αυτό θα είναι και σε βάρος των μόνιμων προσλήψεων και θεωρώ ότι με βάση τη διεθνή εμπειρία θα είναι και μια χαμηλού επιπέδου υπηρεσία και ακριβότερη.Ερ: Κύριε υπουργέ αντιλαμβανόμαστε πως πολλά και σημαντικά συμβαίνουν στη χώρα, ωστόσο υπάρχουν θέματα εσωτερικής επικαιρότητας. Επιστρέφω στο Υπουργείο σας, αναφορικά με όσα συνέβησαν το προηγούμενο διάστημα με τους συμβασιούχους στην καθαριότητα. Τον Σεπτέμβρη φέρνετε στη Βουλή νομοσχέδιο που λύνει οριστικά το ζήτημα, ωστόσο γιατί αυτό δεν έγινε νωρίτερα;

Απ: Βάζετε δυο διαφορετικά ζητήματα, ήταν άλλο το θέμα που προέκυψε με τους συμβασιούχους στην καθαριότητα και άλλο το συνολικό θέμα των συμβασιούχων που δουλεύουν σε διάφορους τομείς του δημοσίου τομέα ή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Στην καθαριότητα είχαμε κάτι πολύ συγκεκριμένο, είχαμε μια παράταση κάποιων συμβασιούχων 8 μηνών για δεύτερη φορά η οποία κρίθηκε αντισυνταγματική από το Ελεγκτικό Συνέδριο νομίζω ότι παρά την περιπέτεια και την ταλαιπωρία που είχαμε, βγαίνουμε με καλύτερους όρους πια στον τομέα της καθαριότητας. Έχοντας για πρώτη φορά μετά το 2010, δρομολογήσει την πρόσληψη, μόνιμου πια, προσωπικού σε αυτό τον τομέα, έτσι ώστε η συντριπτική πλειοψηφία των Δήμων της χώρας θα έχει τη δυνατότητα με ένα πάγιο και διαρκή τρόπο, να αντιμετωπίζει το θέμα της αποκομιδής των απορριμμάτων. Ο αριθμός αυτός (των εργαζομένων) ξεκινά από τις 2500 αλλά ήδη κατατίθενται συνεχώς αιτήματα για νέες προσλήψεις άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι δημιουργούμε σταθερές- μόνιμες θέσεις εργασίας, σε καιρό μνημονίου, σε αυτό τον κρίσιμο τομέα. Ταυτόχρονα μπορέσαμε και ξεπεράσαμε τα προβλήματα που υπήρχαν στους συγκεκριμένους εργαζόμενους από την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία διέκοπτε την εργασιακή τους σχέση η οποία προβλέπονταν μέχρι το τέλος του χρόνου ενώ τώρα υπάρχει δυνατότητα να δουλέψουν μέχρι τα τέλη Μαρτίου. Ενώ μέσα από αυτή την τροπολογία και την ρύθμιση που ψηφίστηκε αλλά και τη συζήτηση που αναπτύχθηκε, φάνηκε μια μεγάλη πολιτική διαφωνία με το χώρο της ΝΔ, ο οποίος δεν αντιλαμβάνεται πως μία από τις βασικές κοινωνικές υπηρεσίες της Αυτοδιοίκησης είναι η αποκομιδή των απορριμμάτων η οποία πρέπει, όπως προβλέπει και το Σύνταγμα, να γίνεται με ίδια μέσα και όχι σε μια λογική κερδοσκοπική. Όχι μέσα από μια αγοραία προσέγγιση. Όλα αυτά αν τα συνυπολογίσει κανείς, νομίζω ότι βγαίνουμε με καλύτερους όρους σε αυτό τον τομέα. Άλλο είναι το θέμα των συμβασιούχων που είναι εδώ και δεκαετίες σε διάφορους άλλους κρίσιμους τομείς οι οποίοι προφανώς δεν αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο της απόλυσης αλλά υπάρχει το θέμα της αποκατάστασης της πραγματικής τους εργασιακής σχέσης έτσι ώστε να μην είναι σε ένα καθεστώς ομηρίας και εργασιακής ανασφάλειας. Αυτή τη συζήτηση θέλουμε να την κάνουμε και στο εσωτερικό της χώρας με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις και προφανώς με τους δανειστές λέγοντας τους ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να αλλάξουν εργασιακό καθεστώς. Δεν πρόκειται για νέες προσλήψεις, δεν θα έχουμε νέες επιβαρύνσεις, πρόκειται για μια εξυγίανση του εργασιακού τοπίου στην αυτοδιοίκηση και στο δημόσιο τομέα και θεωρώ ότι θα είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε το Σεπτέμβριο αυτή τη ρύθμιση έτσι ώστε μέσα στον χρόνο να έχουμε λύσει ένα πρόβλημα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία εδώ και δεκαετίες. Αλλά, πιστέψτε με, δεν είναι κάτι που θα μπορούσε να έχει γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά πιστεύω ότι με έναν αποφασιστικό τρόπο, και ελπίζω τελικά, γιατί βέβαιοι δεν μπορούμε να είμαστε, ότι θα καταφέρουμε να δώσουμε κάποιες τελικές απαντήσεις.Ερ: Ήταν τυχαία η επιλογή της Κοζάνης ως έδρας του πρώτου περιφερειακού συνεδρίου; Ή, λόγω του ενεργειακού πλούτου της περιοχής; Η κυβέρνηση επιθυμεί τη δυναμική συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην παραγωγική ανασυγκρότηση: αυτό καταδεικνύει αλλαγή φιλοσοφίας;

Απ: Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που ο πρωθυπουργός είχε καλέσει τους 13 περιφερειάρχες στο Μέγαρο Μαξίμου για να κουβεντιάσουμε πως η αιρετή αυτοδιοίκηση, ιδιαίτερα ο β΄ βαθμός θα γίνει μέρος αυτού που λέμε παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Έχουμε ανάγκη, πέρα από τον γενικό εθνικό προγραμματισμό να δούμε στο επίπεδο της κάθε Περιφέρειας ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τι προγραμματισμός πρέπει να γίνει σε περιφερειακό επίπεδο, ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κάθε Περιφέρειας έτσι ώστε τα βήματα που θα κάνουμε να «κουμπώνουν» με αυτά τα χαρακτηριστικά. Οι καλύτεροι για να το διαγνώσουν και να το μεταφέρουν τις συνθήκες και τις εμπειρίες των πιο ζωντανών παραγωγικών δυνάμεων είναι οι αιρετοί, οι περιφερειάρχες και οι δήμαρχοι. Αυτό σημαίνει ότι και στη διαδικασία αναθεώρησης του σημερινού θεσμικού πλαισίου του Καλλικράτη, θα προβλέπεται η αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων αλλά και περισσότερες αρμοδιότητες θα δίνονται στο α΄ και στον β΄ βαθμό αυτοδιοίκησης. Βέβαια όλα αυτά τα συζητάμε σε ένα πλαίσιο που είναι περιοριστικό, μιας σφιχτής περιοριστικής πολιτικής η οποία ισχύει από το 2010 στη χώρα μας αλλά ταυτόχρονα δίνει και τις δυνατότητες εάν κάνουμε σωστές επιλογές, να κερδίσουμε ένα μέρος από το χαμένο έδαφος. Για αυτό γίνονται τα περιφερειακά συνέδρια. Κάθε περιοχή έχει τα δικά της χαρακτηριστικά: η Κοζάνη χαρακτηρίζεται από τη δεκαετία του ‘50 ως το ενεργειακό κέντρο της χώρας, γνωρίζετε τη συζήτηση που γινόταν και γίνεται με τους δανειστές για τη Δημόσια Εταιρεία Ηλεκτρισμού, άρα νομίζω σωστά αφιερώθηκε η ομιλία του πρωθυπουργού κυρίως σε αυτά τα ζητήματα.Ερ: Την Πέμπτη καταθέσατε ένα πολυνομοσχέδιο: θα θέλαμε να μας περιγράψετε τους βασικούς άξονες του και τι περιλαμβάνει;

Απ: Είναι ένα πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών με σχεδόν 140 διατάξεις οι οποίες αφορούν ένα πλήθος ζητημάτων. Πρώτα - πρώτα σχετίζονται με τις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης τις οποίες θωρακίζουν και κάνουν πιο αποτελεσματική και ευέλικτη τη λειτουργία τους. Έχει μια πολύ κρίσιμη διάταξη που επαναφέρει την αντιμισθία για το σύνολο των αντιδημάρχων - κάτι το οποίο τα τελευταία χρόνια λόγω των περιοριστικών πολιτικών είχε περιοριστεί σε έναν αριθμό από αυτούς - καθώς επίσης προβλέπει και την επαναφορά για συμμετοχή στις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων, των δημοτικών συμβούλων της περιφέρειας, από τη στιγμή που μένουν πάνω από 10 χιλιόμετρα μακριά από την έδρα του Καλλικρατικού δήμου. Έχει επίσης ρυθμίσεις που αφορούν εργαζόμενους στην καθαριότητα που προβλέπουν το να δικαιούνται μέτρα ατομικής προστασίας στο σύνολο των εργαζομένων και όχι να περιορίζεται σε κάποιες κατηγορίες όπως συμβαίνει μέχρι τώρα, καθώς και την επέκταση του επιδόματος για ανθυγιεινή εργασία. Έχει μια κρίσιμη πρόβλεψη δυνατότητας ρύθμισης χρεών πολιτών και επιχειρήσεων προς τους δήμους, ήταν κάτι που περίμεναν εδώ και πάρα πολύ καιρό και φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Επίσης συστήνεται ειδική γραμματεία στο υπουργείο Εσωτερικών για την Ιθαγένεια, ενώ πλέον δίνεται η δυνατότητα και σε ιδιώτες να δημιουργήσουν κέντρα αποτέφρωσης κάτι που μέχρι τώρα, ως δυνατότητα δινόταν μόνο στους Δήμους. Και πάρα πολλές άλλες διατάξεις που αποτελούν αιτήματα από τον κόσμο της αυτοδιοίκησης τα οποία τα είχαμε συμφωνήσει το τελευταίο διάστημα.

https://www.epoli.gr/septembrio-protasi-toys-symbasioyxoys-a-90539.html

Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

Καμίνης: Καταστροφές σε 67 καταστήματα στην Ερμού

Συνολικά 67 καταστήματα καταστράφηκαν κατά τα επεισόδια στην κινητοποίηση αλληλέγγυων προς την Ηριάννα, σημείωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης μιλώντας στα “Παραπολιτικά”.
Συμμεριζόμενος την απόγνωση και την οργή των καταστηματαρχών ο κ. Καμίνης υπογράμμισε ότι η ανομία στην πόλη πρέπει να σταματήσει και τόνισε ότι ευθύνες έχουν όλοι, και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Ο ίδιος ζήτησε να κάτσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι και να συζητήσουν τι θα γίνει με την ανομία στην πρωτεύουσα.

Σε ξεχωριστές του δηλώσεις, ο κ. Καμίνης έκανε λόγο για συστηματική, μελετημένη επίθεση απέναντι στην οικονομική ζωή της πόλης και ειδικότερα στο κέντρο που γίνεται τον τελευταίο καιρό.
«Είτε μιλάμε για τους τραμπούκους, που έρχονται τις Κυριακές και εμποδίζουν τους καταστηματάρχες να ανοίξουν, είτε μιλάμε για τους άλλους με τις βαριοπούλες, μιλάμε για δυο διαφορετικές εκδοχές του ίδιου φαινομένου που εντάσσονται όμως στην ίδια στρατηγική» ανέφερε.

http://www.aftodioikisi.gr/ota/dimoi/kaminis-katastrofes-se-67-katastimata-stin-ermou/ 

Βουλή -Πολυνομοσχέδιο ΟΤΑ: Ποια κόμματα θα ψηφίσουν “ναι” & ποια “όχι”
Από επιφυλακτικά έως καθαρά αρνητικά εμφανίστηκαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατά τη διάρκεια της σημερινή πρώτη ημέρας συζήτησης στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής όπου  του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών.

Από πλευράς ΝΔ ο Μάκης Βορίδης εξαπέλυσε «πυρά» προς την κυβέρνηση, καυτηριάζοντας συγκεκριμένες διατάξεις του νομοσχεδίου, κάνοντας λόγο για “ρουσφέτια”.

Οι ΑΝΕΛ, δια στόματος του Κ. Κατσίκη πήραν το μέρος της κυβέρνησης εστιάζοντας στα «κακώς κείμενα» που διορθώνει το Πολυνομοσχέδιο για του ΟΤΑ.

Από την πλευρά του ο εισηγητής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Λεωνίδας Γρηγοράκος έκανε λόγο για νομοσχέδιο που εξυπηρετεί «μαυρογιαλούρικες μικροπολιτικές και πελατειακές επιδιώξεις».

Επιφυλακτικός εμφανίστηκε και ο εισηγητής του Ποταμιού Σπύρος Δανέλλης, λέγοντας ότι “το συζητούμενο νομοσχέδιο δεν βοηθά να αλλάξει προς το καλύτερο αυτή η εικόνα της δεινής κατάστασης στην Αυτοδιοίκηση”.

Κατά του νομοσχεδίου τάχθηκαν καθαρά το ΚΚΕ, η Χρυσή Αυγή ενώ η Ένωση Κεντρώων επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί της Αρχης στην Ολομέλεια δηλώνοντας ότι συμφωνεί με  14 άρθρα του πρώτου μέρους, 7 άρθρα του δεύτερου μέρους και τμήμα του τέταρτου μέρους.

Να σημειωθεί ότι η ψήφιση επί της αρχής του νομοσχεδίου στις Επιτροπές θα γίνει την Πέμπτη.

http://www.aftodioikisi.gr/politiki/vouli-polinomosxedio-ota-poioi-kommata-tha-psifisoun-nai-poia-oxi/ 

Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2017

Γεροβασίλη: Έντεκα δράσεις για εξάλειψη πελατειακών σχέσεων στο δημόσιο


Τις 11 δράσεις μέσω σειράς νομοθετικών πρωτοβουλιών και άλλων ενεργειών, με στόχο την πάταξη της αναξιοκρατίας στο δημόσιο και την εξάλειψη των πελατειακών σχέσεων, παρουσίασε η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη, μιλώσε στη διημερίδα «Public Integrity Forum: Ενισχύοντας την Ακεραιότητα στον Δημόσιο Τομέα».

Τη διημερίδα που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ, στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης προς την Ελλάδα για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

Στον χαιρετισμό της, η κ. Γεροβασίλη, σημείωσε:

“Κυρίες και κύριοι,

Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση στην σημερινή εκδήλωση. Η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης συνιστά βασικό πυλώνα για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Την ίδια στιγμή αποτελεί κοινωνική απαίτηση η ενίσχυση της διαφάνειας σε όλες τις πτυχές του δημόσιου βίου.

Για το λόγο αυτό, η σημερινή εκδήλωση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια ενίσχυσης της ακεραιότητας στον δημόσιο τομέα και της καταπολέμησης των φαινομένων διαφθοράς.

Αυτά τα φαινόμενα, πέρα από το γεγονός ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την έννοια της κακοδιοίκησης, στοιχειοθετούν και παραβίαση της αρχής της νομιμότητας και του κράτους Δικαίου.

Προφανώς, η διαφθορά δεν αποτελεί μόνο ελληνικό φαινόμενο. Αυτό πιστοποιείται από διάφορες μελέτες διεθνών οργανισμών. Είναι, όμως, γεγονός ότι στη χώρα μας παρουσιάζει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

Θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ συνοπτικά σε αυτά, τα οποία ιστορικά ανάγονται στην δημιουργία του νεοελληνικού κράτους.

Είναι γνωστός ο τρόπος με τον οποίο οι τοπικές αρχές εκμεταλλεύτηκαν την λειτουργία των θεσμών, προκειμένου μέσω της δημιουργίας εκτεταμένων πελατειακών δικτύων να καταφέρουν να ελέγξουν την εκλογική διαδικασία.

Η ανταμοιβή της υποταγής στο κόμμα, μέσω της πρόσληψης στο δημόσιο τομέα, έθεσε τις βάσεις κομματικοποίησης της δημόσιας διοίκησης.

Το φαινόμενο επεκτάθηκε με το πέρασμα των χρόνων και έτσι η δημόσια διοίκηση κατέληξε να χρησιμοποιείται σαν εργαλείο αναπαραγωγής κομματικών μηχανισμών και εξουσιών.

Την κατάσταση αυτή επέτειναν: τα γραφειοκρατικά εμπόδια, με πολλές αόριστες ή επάλληλες αρμοδιότητες, η ύπαρξη πολλαπλών ρυθμιστικών κανόνων πολλοί από τους οποίους θεσπίστηκαν ad hoc.

Μια παθογένεια που, τελικά, με τον τρόπο της φάνηκε να βολεύει αρκετούς. Δυστυχώς, αρκετοί πολίτες συμβιβάστηκαν με την ιδέα ότι το σύστημα λειτουργούσε ως εγγενώς διεφθαρμένο και ότι όλο αυτό συνιστούσε μια θεσμοποιημένη κανονικότητα.

Το πρώτο βήμα για την εξάλειψη των φαινομένων αυτών από την ελληνική δημόσια διοίκηση αποτελεί η ενημέρωση και η εκπαίδευση του κοινωνικού συνόλου, σχετικά με τα φαινόμενα αλλά και τα αποτελέσματα της διαφθοράς. Πρέπει να γίνει κοινό κτήμα ότι η κακοδιοίκηση και η διαφθορά κοστίζουν τελικά πολύ περισσότερο σε όλους.

Αποτελεί, πλέον, κοινωνική παραδοχή αλλά και απαίτηση ότι οι κατέχοντες δημόσια θέση οφείλουν να εμφορούνται από ακεραιότητα, αντικειμενικότητα, υπευθυνότητα και ειλικρίνεια.

Όπως επίσης, έχει συνειδητοποιηθεί απ’ όλους ότι η δημόσια δράση πρέπει να διακρίνεται από τα στοιχεία της διαφάνειας και της κοινωνικής λογοδοσίας.
Όμως, πέρα από τα παραπάνω, είναι απαραίτητη και η ύπαρξη των κατάλληλων θεσμικών εργαλείων που θα θωρακίσουν τη διοίκηση.

Ήδη, με σειρά νομοθετικών πρωτοβουλιών και άλλων ενεργειών, η παρούσα Κυβέρνηση κάνει πράξη αυτό που υποσχέθηκε: μια αποτελεσματική δημόσια διοίκηση, απαλλαγμένη από την αναξιοκρατία και τα πελατειακά χαρακτηριστικά του παρελθόντος.

Ενδεικτικά
Βαίνει προς ολοκλήρωση η επικαιροποίηση των οργανισμών όλων των φορέων του Δημοσίου, κατόπιν αξιολόγησης των υφιστάμενων δομών, και ετοιμάζεται το ψηφιακό οργανόγραμμα όλων των φορέων του Δημοσίου.

2. Δημιουργούνται περιγράμματα θέσης εργασίας και ξεκινά το Σεπτέμβρη το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, βάζοντας τέλος στην αδιαφανή και σε μεγάλο βαθμό πελατειακή λογική των μετακινήσεων των δημοσίων υπαλλήλων.

3. Ξεκίνησε ήδη η επιλογή Προϊσταμένων όλων των βαθμίδων της διοίκησης με βάση το αντικειμενικό και αξιοκρατικό σύστημα του Ν. 4369/16.

4. Συστάθηκε το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών για την κάλυψη των επιτελικών θέσεων του κράτους.

5. Προχωρούμε σε απλοποιήσεις διαδικασιών, μειώνοντας τα γραφειοκρατικά βάρη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

6. Προχωρούμε άμεσα, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, στη δημιουργία της Εθνικής Πύλης για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας.

7. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε στοχευμένα έργα με στόχο τη διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου.

8. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε σειρά δράσεων για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της διοίκησης. (Στους δύο προηγούμενους τομείς δράσης συνεργαζόμαστε ήδη με τον ΟΟΣΑ, συνεργασία που το επόμενο χρονικό διάστημα θα λάβει και την τελική θεσμική της μορφή).

9. Αναβαθμίζουμε το ρόλο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.

10. Συνεργαζόμαστε με τη Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς και με τη στήριξη της τεχνικής βοήθειας από την SRSS για τη δημιουργία ή την αναβάθμιση των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στους φορείς της κεντρικής διοίκησης και αυτοδιοίκησης. Υπενθυμίζω ότι μία από τις πρώτες νομοθετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησής μας αφορούσε τη σύσταση της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, που ήδη έχει να επιδείξει ένα σημαντικό έργο.

11. Ενισχύουμε τις πολιτικές για τα ανοιχτά δεδομένα και την απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στη δημόσια πληροφορία, με σεβασμό πάντοτε στη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων.

Οι ανωτέρω ενδεικτικές δράσεις έχουν μία κοινή συνισταμένη: την αταλάντευτη βούληση της Κυβέρνησης για τη δημιουργία μιας δημόσιας διοίκησης ακομμάτιστης, διαφανούς, αποτελεσματικής.

Μιας δημόσιας διοίκησης στελεχωμένης με ανθρώπους επιλεγμένους αξιοκρατικά, χωρίς κομματικές και άλλες εξαρτήσεις.

Παρ’ όλα αυτά, θα ήθελα να τονίσω πως, όσο αποτελεσματικά μέτρα και αν παρθούν στην κατεύθυνση καταπολέμησης της αναξιοκρατίας και διαφθοράς στον δημόσιο τομέα, αυτές δεν θα εξαλειφθούν, αν δεν αλλάξει η νοοτροπία που έχει καλλιεργήσει τη διαφθορά στους πυρήνες του Δημοσίου.

Για την αλλαγή αυτής της νοοτροπίας απαιτείται διαρκής ενημέρωση πολιτών και δημόσιων λειτουργών αναφορικά με τις ολέθριες συνέπειες των φαινομένων διαφθοράς στο κοινωνικό σύνολο.

Χρειάζεται ακόμη οι πολιτικές ηγεσίες να παραμείνουν προσηλωμένες στο δρόμο της διαφάνειας και της δημιουργίας μιας νέας σχέσης εμπιστοσύνης κράτους-πολίτη.

Ο άνθρωπος αποτελεί τον μέγιστο παράγοντα στη σχέση αυτή. Η ανάγκη «συστράτευσης» όλων των εμπλεκομένων μερών στη μάχη κατά της διαφθοράς αποτελεί υποχρέωση όλων.

Με αυτές τις σκέψεις χαιρετίζω τις εργασίες της διημερίδας, που διοργανώνεται από τη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και τον ΟΟΣΑ, και εύχομαι ολόψυχα κάθε επιτυχία σε αυτές.”

Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017

ΥΠΕΣ: Ιδού ποιους καλύπτει η ρύθμιση Σκουρλέτη (λίστα)


«Όποιος εργαζόταν μέχρι 7 Ιουνίου 2017, σε θέσεις σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ, εντάσσεται στη ρύθμιση του άρθρου 24». Αυτό τόνιζαν πηγές του υπουργείου Εσωτερικών, στην aftodioikisi.gr, ξεκαθαρίζοντας το τοπίο και τα ερωτήματα σχετικά με το «ποιους εργαζομένους καλύπτει η ρύθμιση Σκουρλέτη».

Σύμφωνα με τις πηγές του ΥΠΕΣ, η ρύθμιση αφορά τους εργαζομένους ΥΕ, ΔΕ στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας και μόνο αυτούς. Είναι πολύ συγκεκριμένη, σημείωναν και πρόσθεταν: «Με τη ρύθμιση ήρθε να λυθεί το πρόβλημα της περισυλλογής των απορριμμάτων, μέχρι να λυθεί το θέμα της πρόσληψης του μόνιμου προσωπικού. Με απλά λόγια πώς θα μαζεύονται τα σκουπίδια από τους δρόμους». Οι νομικές υπηρεσίες του Υπουργείου, λόγω της έκτακτης κατάστασης που είχε δημιουργηθεί, έπρεπε ακριβώς να επιλύσουν το συγκεκριμένο πρόβλημα.

Στη βάση ακριβώς αυτή, προβλέφθηκε ότι όσοι εργάζονταν, συμβασιούχοι και παρατασιούχοι, μέχρι τις 7 Ιουνίου του 2017, θα συνεχίσουν να εργάζονται. Η ρύθμιση είναι πολύ συγκεκριμένη, σημείωναν οι ίδιες πηγές και παρέπεμπαν στην σχετική πρόβλεψη της ψηφισμένης ρύθμισης που αναφέρει: «Μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων είτε στις νέες οργανικές θέσεις που συνιστώνται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο είτε σε ήδη υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ και, σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της 31.3.2018, οι οικείοι Ο.Τ.Α. ή νομικά πρόσωπα αυτών δύνανται, με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να απασχολούν στις αντίστοιχες θέσεις όσους παρείχαν τις υπηρεσίες αυτές, μέχρι τις 7.6.2017».

Ποιοι δεν μπορούν να ενταχθούν -Τι θα γίνει με αυτούς

Οι ίδιες πηγές σημείωναν ότι στην συγκεκριμένη ρύθμιση δεν μπορούν να ενταχθούν άλλες ειδικότητες. Σε πολλές περιπτώσεις εργαζόμενοι με συμβάσεις σε δήμους, όπως ηλεκτρολόγοι, εργαζόμενοι στην ύδρευση, ακόμα και σε Νομικά Πρόσωπα που εντάσσονται σε ανταποδοτικές υπηρεσίες, μένουν εκτός της ρύθμισης και αναμένεται να απολυθούν με τη λήξη των συμβάσεων τους. Αυτό συνέβη και στην περίπτωση του Βρεφοκομείου Αθηνών, αφού παρότι οι εργαζόμενοι ήταν στην υπηρεσία καθαριότητας του συγκεκριμένου ΝΠΙΔ, δεν καλύπτονταν από τη ρύθμιση Σκουρλέτη που αφορά την περισυλλογή των σκουπιδιών από τους κοινόχρηστους χώρους, ενώ επιπλέον οι εργαζόμενοι του Βρεφοκομείου, όπως τονίζουν από το δήμο Αθηναίων, δεν καλύπτονται από τα ανταποδοτικά τέλη

Αντίστοιχα πιθανά θα απολυθούν και συμβασιούχοι σε υπηρεσίες πρασίνου (που δεν είναι και ανταποδοτικές), όπως έγινε πρόσφατα στο δήμο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας.

Παράλληλα και εργαζόμενοι ΤΕ σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας δεν περιλαμβάνονται στην ρύθμιση Σκουρλέτη.

Οι παραπάνω κατηγορίες των εργαζομένων, σύμφωνα με τις πηγές του ΥΠΕΣ, θα ενταχθούν στην «καθολική, ολοκληρωτική λύση που θα υπάρξει για τους συμβασιούχους». Μια «λύση» που αφού πρώτα «επαναπροσδιορίσει την κατάσταση» θα κρίνει ποιες συμβάσεις είναι «αναγκαίες ως χρόνου και έργου» και σε ποιες «υπήρξε κατάχρηση αφού κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες».

Αυτή η «λύση» όμως, σημείωναν θα δοθεί σε «δεύτερο πολιτικό χρόνο. Θα είναι αξιόπιστη, αντικειμενική, μη αμφισβητήσιμη. Θα προκύψει αφού πρώτα υπάρξει πλήρης καταγραφή της σημερινής κατάστασης με τις συμβάσεις και τους συμβασιούχους».

Να σημειωθεί ότι πολλά από τα παραπάνω ερωτήματα έχουν τεθεί και κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, αλλά, σύμφωνα με πληροφορίες της aftodioikisi.gr, δεν πρόκειται να απαντηθούν, όπως ζητάει η Κεντρική Ένωση Δήμων, εγγράφως από το υπουργείο Εσωτερικών.

Αναλυτικά το Άρθρο 24 (Ρύθμιση Σκουρλέτη)

1. Μέχρι την 31η Ιουλίου 2017, οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών δύνανται να υποβάλλουν προς έγκριση στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση αποφάσεις τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, που καταρτίζονται και ψηφίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143), «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΚΚΔΚΥ)», ύστερα από εκτίμηση, από τα αρμόδια όργανά τους, των οργανικών αναγκών τους, σε κάθε είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες σχετικές με την καθαριότητα.

Ειδικά, για τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων στις υπηρεσίες αυτές, η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται ύστερα από βεβαίωση της οικονομικής επιτροπής ότι η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων θέσεων καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό πιστώσεις που αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου. Ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εγκρίνει, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, τις αποφάσεις περί τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των προηγούμενων εδαφίων, εντός μηνός από την υποβολή τους. Εντός δέκα (10) ημερών από την έγκριση του προηγούμενου εδαφίου οι ενδιαφερόμενοι Ο.Τ.Α. ή νομικά πρόσωπα αυτών υποβάλλουν αίτημα για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού, προς κάλυψη των νέων οργανικών θέσεων.

Ως προς το σύνολο των προσλήψεων τακτικού προσωπικού που πραγματοποιούνται με την ειδική διαδικασία της παραγράφου αυτής, η εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, η οποία προβλέπεται στην περίπτωση Β΄ της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), εφόσον έχει διανυθεί σε αντίστοιχες θέσεις σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας Ο.Τ.Α. ή νομικών προσώπων αυτών, βαθμολογείται με δεκαεπτά (17) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Για τις προσλήψεις που διενεργούνται με τη διαδικασία της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται τα ανώτατα ανά ειδικότητα, όρια ηλικίας διορισμού που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση ΔΙΠΠ/ Φ.ΗΛ/6170/3.5.2004 (Β΄645), όπως ισχύει. Μετά την ολοκλήρωση των προσλήψεων της παρούσας παραγράφου, οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών παρέχουν τις κάθε είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες σχετικές με την καθαριότητα με ίδια μέσα.

2. Μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων είτε στις νέες οργανικές θέσεις που συνιστώνται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο είτε σε ήδη υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ και, σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της 31.3.2018, οι οικείοι Ο.Τ.Α. ή νομικά πρόσωπα αυτών δύνανται, με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να απασχολούν στις αντίστοιχες θέσεις όσους παρείχαν τις υπηρεσίες αυτές, μέχρι τις 7.6.2017, εφόσον:

α. Συντρέχει εξαιρετικός λόγος δημόσιας υγείας, που επιβάλλει την κατεπείγουσα και αδιάλειπτη μέχρι την πλήρωση των οργανικών θέσεων του προηγούμενου εδαφίου, κάλυψη αντίστοιχων οργανικών αναγκών, οι οποίες δεν είναι εποχικού ή πρόσκαιρου χαρακτήρα.

β. Έχει ληφθεί απόφαση σύστασης νέων οργανικών θέσεων σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή έχει υποβληθεί αίτημα κάλυψης υφιστάμενων ήδη οργανικών θέσεων στις υπηρεσίες αυτές.

Η παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανωτέρω εξαιρετικές προϋποθέσεις δεν εμπίπτει στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (A΄134), δεν μεταβάλλει το χαρακτήρα της σχέσης εργασίας βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και δεν προσμετράται στην ειδική βαθμολόγηση της εμπειρίας, που προβλέπεται στο πέμπτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου.

3. Η απόφαση της παραγράφου 2 διαβιβάζεται στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο ασκεί έλεγχο ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων πρόσληψης του παρόντος άρθρου.

Ν_4479_2017

Βερναρδάκης: Χρειαζόμαστε μεγαλύτερο Δημόσιο -Αντισυνταγματική η παραχώρηση καθαριότητας σε ιδιώτες


«Χρειαζόμαστε περισσότερους δημόσιους υπαλλήλους, έχουμε το μικρότερο Δημόσιο στην Ευρώπη. Μικρότερο Από τη Γερμανία, τη Γαλλία κ.α.», δήλωσε ο υπ. Επικρατείας Χριστόφορος Βερναρδάκης στο ραδιόφωνο του news 247.

Σημεία των δηλώσεών του:

-«Έχουμε 560.000 εργαζόμενους αορίστου χρόνου και 60.000 με ελαστικές σχέσεις εργασίας , δηλαδή συμβασιούχους.

-Το να παραχωρηθεί η αποκομιδή απορριμμάτων, η καθαριότητα σε ιδιώτες είναι ευθέως αντισυνταγματικό. Είναι βασική αρμοδιότητα των δήμων.

-Η ΝΔ και ο Μητσοτάκης έχουν πάει ένα βήμα πιο πέρα. Δεν θέλουν μόνο την αποκομιδή στους ιδιώτες αλλά να παραχωρηθεί ακόμη και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Αυτό το μοντέλο δεν υπάρχει πουθενά.

-Η ΝΔ θα πρέπει χωρίς κόμπλεξ να πει ότι θέλει ιδιωτικοποίηση των πάντων.

-Όχι μέσω “κυκλωμάτων” στην εκπαίδευση ή στην Αυτοδιοίκηση να λέει ότι οι εργαζόμενοι δεν χρειάζονται.

-Η Δικαιοσύνη πολλές φορές παρεμβαίνει πολιτικά. Η απόφαση ότι μπορεί ένας εργοδότης να μην καταβάλει τα δεδουλευμένα στον εργαζόμενο μας πάει πολλά χρόνια πίσω».

Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017

ΥΠΕΣ-Πολυνομοσχέδιο: Τελειώνουμε με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους –Πότε θα κατατεθεί


«Προχωράει προς το τέλος της, η διαδικασία για την κατάθεση του Πολυνομοσχέδιου στη Βουλή».Αυτό ανέφεραν πηγές του Υπουργείου Εσωτερικών, στην aftodioikisi.gr, εκφράζοντας ταυτόχρονα την πεποίθηση ότι είναι θέμα χρόνου η ανάρτηση του σε δημόσια διαβούλευση.

Αυτή τη στιγμή το Πολυνομοσχέδιο για του ΟΤΑ, παραμένει για έλεγχο στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και η διαδικασία όπως ανέφεραν πηγές του υπουργείου «βαίνει προς το τέλος της». Μάλιστα οι ίδιες πηγές, απαντώντας σε ερώτημα της aftodioikisi.gr, αν “η κατάθεση του Πολυνομοσχεδίου έχει επηρεαστεί από τις εξελίξεις γύρω από τους συμβασιούχους”, ξεκαθάρισαν ότι “η πορεία του Πολυνομοσχεδίου δεν επηρεάζεται σε καμία περίπτωση από τις διαδικασίες σχετικά με τους συμβασιούχους, αφού αποτελούν δύο εντελώς ξεχωριστά ζητήματα”.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, από το ΓΛΚ συνεχίζονται οι «δημοσιονομικές παρατηρήσεις» σε άρθρα του Πολυνομοσχεδίου και ζητούνται διευκρινήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΣ. «Οι διαδικασίες προχωρούν κανονικά, ανεξάρτητα αν υπάρχουν παράγοντες που τις επιβραδύνουν», σημειώνουν στελέχη του υπουργείου που είναι σε θέση να γνωρίζουν την «πορεία» και τα «εμπόδια» που βρίσκει στο δρόμο της, η κατάθεση του Πολυνομοσχεδίου.

Όπως έχει γράψει η aftodioikisi.gr, στο πολυνομοσχέδιο υπάρχουν τρία συγκεκριμένα άρθρα, η ψήφιση των οποίων επιφέρει δημοσιονομικές αναπροσαρμογές (Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, Αντιμισθία αντιδημάρχων, χορήγηση ΜΑΠ), τα οποία έχουν κινητοποιήσει τις υπηρεσίες του ΓΛΚ, αφού δεν θέλουν με κανένα τρόπο να υπάρξει επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

Κατάθεση εντός του Ιουλίου, ο στόχος του ΥΠΕΣ

Ωστόσο έγκυρες πηγές, σημειώνουν ότι στόχος της ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, παραμένει να πραγματοποιηθεί η κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή, εντός του Ιουλίου, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι πρέπει να δοθεί σε δημόσια διαβούλευση μέσα στο επόμενο δεκαπενθήμερο.

Ανησυχία εργαζομένων, αιρετών για Σεπτέμβριο ή και… καλένδες

Την ίδια στιγμή, με πλήθος μηνυμάτων προς την aftodioikisi.gr, εργαζόμενοι σε δήμους και Περιφέρειες, συνεχίζουν να εκφράζουν την αγωνία και την ανησυχία τους για την «τύχη» του πολυνομοσχεδίου, αφού όπως σημειώνουν συνεχώς μετατίθεται ο χρόνος κατάθεσης του. Πρέπει να σημειώσουμε ότι το Πολυνομοσχέδιο, αποτελεί νομοθετική «τομή» αφού πλήθος άρθρων του, έρχονται να ρυθμίσουν εκκρεμότητες τόσο με εργασιακά ζητήματα, όσο και με βασικές λειτουργίες των ΟΤΑ.

Το ερώτημα που πλέον γεννάται στην περίπτωση – που υλοποιηθεί το χρονοδιάγραμμα που φιλοδοξεί να ακολουθήσει το ΥΠΕΣ – και το Πολυνομοσχέδιο κατατεθεί εντός του Ιουλίου, είναι πότε θα ψηφιστεί; Με δεδομένο ότι φέτος δεν θα λειτουργήσουν θερινά τμήματα και η Βουλή θα κλείσει από τις 5 έως τις 20 Αυγούστου, είναι πιθανόν να ψηφιστεί είτε πριν είτε μετά το 15Αυγουστο

Όμως στην παρούσα φάση, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο, η κατάθεση και ψήφιση του, να μεταφερθεί το Φθινόπωρο, στην περίπτωση που το ΓΛΚ, συνεχίσει επί μακρόν τον «εξονυχιστικό» έλεγχο επί των άρθρων του Πολυνομοσχεδίου. Πάντως παράγοντες της αυτοδιοίκησης, με νόημα υπενθυμίζουν, ότι το Φθινόπωρο θα ανοίξει και η συζήτηση για το σχέδιο του «Νέου Καλλικράτη», με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την «τύχη» του Πολυνομοσχεδίου, εκφράζοντας έντονη ανησυχία ότι “και αυτό το πολυνομοσχέδιο θα έχει την τύχη του αντίστοιχου του Κουρουμπλή”.

Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017

Ποιοι υπάλληλοι του Δημοσίου δεν εργάζονται σε περίοδο καύσωνα (εγκύκλιος)


Με αφορμή το νέο κύμα καύσωνα που αναμένεται να «σαρώσει» από αύριο της χώρα, η aftodioikisi.gr, παρουσιάζει την εγκύκλιο σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου σε συνθήκες καύσωνα που εξέδωσε το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Στην συγκεκριμένη εγκύκλιο αναφέρονται τα εξής:
Είναι αυτονόητο ότι όλες οι δημόσιες υπηρεσίες και οι φορείς του Δημοσίου οφείλουν να παρέχουν αδιαλείπτως τις υπηρεσίες τους στους πολίτες χωρίς να προβλέπεται κάτι διαφορετικό, εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας.
Στην περίπτωση που επικρατούν συνθήκες καύσωνα (άνω των 40 βαθμών Κελσίου) και προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία των εργαζομένων:

Α) θεωρείται δικαιολογημένη η μη προσέλευση στην υπηρεσία των υπαλλήλων εκείνων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες όπως αναφέρονται στην αριθμ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/20.7.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου μας, ήτοι:

Άτομα με χρόνια καρδιολογικά & αναπνευστικά νοσήματα  Καρκινοπαθείς που κάνουν θεραπεία

Άτομα με σοβαρά νευρολογικά νοσήματα, σκλήρυνση κατά πλάκας, επιληψία.  Άτομα με σακχαρώδη διαβήτη, νεφρική ανεπάρκεια, συστηματικό ερυθηματώδη λύκο, ρευματοειδή αρθρίτιδα.

Έγκυοι

Β) Σε κάθε περίπτωση οι οικείοι προϊστάμενοι μπορούν να επιτρέπουν την αποχώρηση των υπαλλήλων εφόσον κρίνουν ότι υφίσταται θέμα υγείας και ασφάλειας λόγω των ειδικών συνθηκών καύσωνα.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2017

Δ.Ικαρίας: Ερωτήματα προς το ΥΠΕΣ για συμβασιούχους και προσλήψεις μόνιμωνΜια σειρά ερωτημάτων υποβάλει ο δήμος Ικαρίας, προς το υπουργείο Εσωτερικών, σε σχέση με την παράταση των συμβάσεων των συμβασιούχων, τον τρόπο καταβολή της μισθοδοσίας τους καθώς και το θέμα των μόνιμων υπαλλήλων των δήμο, μέσω ΑΣΕΠ για τα οποία δηλώνει ότι χρειάζεται «την άμεση απάντηση ώστε να μπορέσουμε να προγραμματίσουμε τις επόμενες ενέργειες μας με πρώτη την σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου που θα αποφασίσει σχετικά με την εφαρμογή όλων αυτών».

Συγκεκριμένα, ο δήμος απευθυνόμενος, προς τον υπουργό Π. Σκουρλέτη και το ΥΠΕΣ, αναφέρει: «Παρακαλούμε πριν προβούμε σε οποιαδήποτε ενεργεία, να έχουμε άμεσα τις απόψεις σας επί των ερωτημάτων που θέτουμε, ελπίζοντας να δοθεί από τις υπηρεσίες σας η δυνατότητα στον δήμο μας να διευθετήσει το θέμα, αντιμετωπίζοντας όλες τις δυσκολίες εφαρμογής του άρθρου 24 του Ν.4479/2017, έτσι ώστε οι όποιες διαδικασίες και ο δήμος να μην αντιμετωπίσουν νέα προβλήματα».

Επιστολή Δημάρχου Ικαρίας στο ΥΠ.ΕΣ

Έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (18.3.2016)

Έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών (24.3.2016)

Aπόφαση Δ.Σ 32-2015 για το αναγκαίο προσωπικό του Δήμου Ικαρίας

Aπόφαση Δ.Σ 12-2016 Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού

Aπόφαση 90-2017 Καθορισμός θέσης σχετικά με το θέμα των συμβασιούχων του δήμου Ικαρίας

Aπόφαση 105-2017 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ

Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2017

Μπουτάρης: Όχι η καθαριότητα στους ιδιώτες -Τριήμερο ρεπό σε εργαζόμενους


Στροφή 180 μοιρών πραγματοποίησε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γ. Μπουτάρης, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η κίνηση να υπογράψει σύμβαση με ιδιώτες, τις μέρες της απεργίας της ΠΟΕ-ΟΤΑ και τώρα δηλώνει ότι «ο ιδιώτης δεν αφορά τον δήμο Θεσσαλονίκης».

Ταυτόχρονα ο κ. Μπουτάρης, στη διάρκεια συνέντευξης τύπου, εμφανίστηκε ικανοποιημένος από τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι εργαζόμενοι στον δήμο Θεσσαλονίκης, προκειμένου να καθαρίσει η πόλη από τους συνολικά 4.000 τόνους απορριμμάτων, οι οποίοι συσσωρεύτηκαν στους δρόμους, καθ΄ όλη τη διάρκεια των κινητοποιήσεων της ΠΟΕ – ΟΤΑ

Ο κ.Μπουτάρης υποστήριξε πως οι εργαζόμενοι, μόνιμοι και συμβασιούχοι, “υπερέβαλαν εαυτούς ιδιαίτερα το τριήμερο του καύσωνα” και πως θα τους δοθούν από τρεις ημέρες ρεπό, καθώς “δεν μπορεί να τους δοθεί μπόνους”.

Επιπλέον, απέκλεισε το ενδεχόμενο να δοθεί η καθαριότητα σε ιδιώτη. “Ο ιδιώτης δεν αφορά τον δήμο Θεσσαλονίκης. Θα προσφύγουμε σε ιδιωτική εταιρία μόνο εάν υπάρχει έκτακτη ανάγκη και όχι μόνιμα” είπε χαρακτηριστικά.

“Από την αρχή της θητείας μας λέγαμε ότι οι ανάγκες στην καθαριότητα είναι πάγιες και διαρκείς” επισήμανε ο κ.Μπουτάρης και πρόσθεσε πως έως τις 31 Ιουλίου θα υποβάλλει ο δήμος Θεσσαλονίκης το νέο οργανόγραμμα για την καθαριότητα. Αυτή τη στιγμή στο οργανόγραμμα υπάρχουν 650 θέσεις, από τις οποίες οι 350 καλύπτονται με μόνιμο προσωπικό, με τον δήμαρχο να τονίζει πως το επόμενο διάστημα “θα σταθμίσουμε ανάγκες, δρομολόγια, θέσεις που απαιτούνται για αποκομιδή απορριμάτων και καθαριότητα”.

Κατά απόφασης Ελεγκτικού Συνεδρίου

“Το κράτος δεν έχει λόγο να ανακατεύεται στην καθαριότητα. Να μας αφήσει ήσυχους να κάνουμε τη δουλειά μας” πρόσθεσε. Υποστήριξε δε πως ο δήμος Θεσσαλονίκης θα ξεκινήσει αγώνα μετά την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. “Με την απόφαση αυτή ουσιαστικά καταργήθηκε το αυτοδιοίκητο των δήμων. Θα το συζητήσουμε με τους συναδέλφους της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και της Περιφερειακής ‘Ενωσης Δήμων (ΠΕΔ) Κεντρικής Μακεδονίας. Ξεκινάμε αγώνα και όποιος θέλει ας ακολουθήσει”.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων, Κώστας Ξανθόπουλος, στάθηκε στην εμπειρία των συναδέλφων του όσον αφορά την αποκομιδή, τονίζοντας πως το προσωπικό απέδειξε στη διοίκηση ότι “μπορεί να ανταπεξέλθει και δεν χρειάζεται ιδιώτης στην καθαριότητα”.

Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2017

Διευκρινήσεις ζητά η ΚΕΔΕ για το ζήτημα των συμβασιούχων


Με επιστολή του προς τον Υπουργό Εσωτερικών Π. Σκουρλέτη, ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. Γ. Πατούλης ζητά διευκρινήσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών, για την εφαρμογή του άρθρου 24 του Ν.4479/2017 και της 19/2017 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος δέχεται από τις 30 Ιουνίου, που εκδόθηκε η εγκύκλιος 19/2017 του Υπουργού Εσωτερικών, διαρκή ερωτήματα από όλους τους Δήμους της χώρας, οι οποίοι ζητούν διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των όσων προβλέπει η νομοθετική διαδικασία που δρομολόγησε η Κυβέρνηση, για την επίλυση του ζητήματος των συμβασιούχων στην καθαριότητα των Δήμων.

Μετά την υποβολή των ερωτημάτων και κατά την εξέτασή τους από την νομική υπηρεσία της Κ.Ε.Δ.Ε., προκύπτει ότι τόσο ο Νόμος, όσο και η εγκύκλιος, αφήνουν αδιευκρίνιστα μια σειρά από ζητήματα, για τα οποία ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. Γ. Πατούλης με επιστολή που απέστειλε στον Υπουργό Εσωτερικών ζητά άμεσα επίσημες διευκρινήσεις.

5 ερωτήματα προς τον Υπουργό Εσωτερικών.

Στην επιστολή του ο Γ. Πατούλης θέτει 5 συγκεκριμένα ερωτήματα , αναφέροντας :

« Παρά την έκδοση της υπ’αριθ. 19/2017 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ για την εφαρμογή του άρθρου 24 του ν.4479/2017 (Α΄94) παραμένουν αδιευκρίνιστα πολλά θέματα, επί των οποίων ζητείται από το Υπουργείο να δοθούν σαφείς απαντήσεις και ειδικότερα: 

Να διευκρινισθεί αν με την διαδικασία της παραγ.2 του άρθρου 24 τα Δημοτικά Συμβούλια, υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει νόμος, υποχρεούνται να προβούν σε απασχόληση του συνόλου των ήδη εργαζομένων με συμβάσεις έως 7/6/2017 ή μέρος αυτών, λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι με τις προηγούμενες νομοθετικές διατάξεις είχε δοθεί η δυνατότητα αριθμός των συμβάσεων αυτών να καλύπτεται και από άλλες πηγές εσόδων των Δήμων, πλην των ανταποδοτικών.

Στην περίπτωση κατά την οποία τα Δ.Σ. πρέπει να αποφασίσουν να αποδεχθούν το σύνολο των ήδη απασχολουμένων και μέχρι 31/3/2018, οπότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης του τακτικού προσωπικού, να διευκρινισθεί από ποια έσοδα θα καλύπτονται οι συμβάσεις, το κόστος των οποίων υπερβαίνει το ύψος των ανταποδοτικών τελών; 

Πριν τη σύναψη των συμβάσεων της παρ.2 υποχρεούνται οι Δήμοι να καταγγείλουν τις συμβάσεις που υφίστανται μέχρι 7/6/2017; 

Να διευκρινισθεί αν στην περίπτωση που ο αριθμός των νέων θέσεων ή κενών οργανικών θέσεων των ΟΕΥ των δήμων, που θα ζητηθούν από τους δήμους να καλυφθούν, με την διαδικασία της παρ.1, είναι μικρότερος από τις ήδη υφιστάμενες συμβάσεις ανά δήμο, θα πρέπει οι δήμοι να προβούν σε καταγγελία των επιπλέον συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου μετά την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων και πάντως μετά την 31/3/2018; 

Οι συμβάσεις που θα συναφθούν σύμφωνα με την διαδικασία της παρ.2 θα έχουν αναδρομική ισχύ από 7/6/2017; Σε αντίθετη περίπτωση με ποιο τρόπο θα καλυφθούν οι αποδοχές των εργαζομένων στο διάστημα από 7/6/2017 έως τη σύναψη της νέας σύμβασης της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν.4479/2017 ; »

Η Κ.Ε.Δ.Ε. είναι αντίθετη στην πρακτική του Κεντρικού Κράτους να παρεμβαίνει στη λειτουργία των Δήμων.


Με αφορμή την αποστολή της επιστολής, ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. Γ. Πατούλης έκανε την παρακάτω δήλωση


« Δεν μπορεί το Υπουργείο Εσωτερικών να καθορίζει με αποφάσεις του πόσους εργαζόμενους θα προσλάβουμε για να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες μας. Και μάλιστα σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. Δεν είναι δυνατόν εμείς ( Δήμοι και Πολίτες) να πληρώνουμε κι άλλοι ( Υπουργείο Εσωτερικών) να αποφασίζουν. Αυτό το παρωχημένο μοντέλο λειτουργίας του Κράτους πρέπει να σταματήσει να υφίσταται. Πρέπει να μπει επιτέλους τέλος στην προσπάθεια που κάποιοι καταβάλλουν για να ακυρώσουν την συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτοτέλεια των Δήμων.


Στο έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Ε., την προσεχή Τετάρτη 5 Ιουλίου, θα τεθούν προς συζήτηση τα ζητήματα αυτά και θα καθορισθεί η περαιτέρω στάση μας, ενόψει της προωθούμενης μεταρρύθμισης της Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης» .

Τρίτη, 4 Ιουλίου 2017

Συμβασιούχοι: Στον Πειραιά οι πρώτες υπογραφές νέων συμβάσεων –Και 250 προσλήψεις μόνιμωνΟμόφωνα εγκρίθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες της aftodioikisi.gr, η υπογραφή των νέων συμβάσεων των 224 συμβασιούχων αλλά και 191 μόνιμες θέσεις στον Τομέα Καθαριότητας από το (έκτακτο) Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο δήμος Πειραιά σκοπεύει σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που είναι πιθανόν να πραγματοποιηθεί ακόμη και μεθαύριο Τετάρτη, να τροποποιήσει τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηηρεσίας (ΟΕΥ) και να αυξήσει τις οργανικές θέσεις στην καθαριότητα σε άνω των 250. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα προστεθούν τουλάχιστον ακόμη 60 θέσεις μόνιμων, σε σχέση με τη σημερινή έγκριση.

Όπως τονίζει σε δηλώσεις του στην aftodioikisi.gr ο αντιπρόεδρος της ΠΟΕ-ΟΤΑ Βασίλης Γκιτάκος, που είναι εργαζόμενος στο δήμο Πειραιά ο, δήμαρχος Γιάννης Μώραληςδεσμεύθηκε ότι «σε περίπτωση που δημιουργηθεί πρόβλημα με τη μισθοδοσία θα αναλάβει την πληρωμή των εργαζομένων στο μέτρο του δυνατού».

Να σημειωθεί ότι την Τετάρτη ανάλογη απόφαση αναμένεται να λάβει και ο δήμος Πατρέων.

Σάββατο, 1 Ιουλίου 2017

Συνδικάτο ΟΤΑ: Ευθύνες στο δήμο Ζωγράφου για το θάνατο της 60χρονης
«Βαρύτατες ευθύνες» στη Διοίκηση του δήμου Ζωγράφου (σ.σ. έχει εκλεγεί με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ) επιρρίπτει το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής για το θάνατο της 60χρονης εργάτριας καθαριότητας Nτανιέλας Πρελορέντζου. Όπως τονίζει το Συνδικάτο ΟΤΑ στην ανακοίνωση του  «έβαλε τη συνάδελφο να ξαναδουλέψει σε διάστημα μικρότερο των 24ώρων. Όλο το προηγούμενο διάστημα επικαλούταν την ασφάλεια και τη υγεία των πολιτών και την ίδια στιγμή έγραφε στα παλιά της τα παπούτσια την ασφάλεια των εργαζομένων», προσθέτει.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: 

Το ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ εκφράζει τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια της συνάδελφου που κόπηκε το νήμα της ζωής της την ώρα που προετοιμαζόταν να ανέβει στο απορριμματοροφόρο ενώ είχε εκτελέσει τη βάρδια της το πρωί. Άλλο ένα θύμα έρχεται να προστεθεί στο μαύρο κατάλογο. Η συναδέλφισσα έπεσε  θύμα της εντατικοποίησης, της δουλείας σε ακατάλληλες συνθήκες εργασίας.

Η συγκεκριμένη ήταν μητέρα τεσσάρων παιδιών (το ένα ΑΜΕΑ) , αγωνίστρια της ζωής, αντιπάλευε τις πολιτικές που της στερούσαν το δικαίωμα σε μια ζωή χωρίς εργασιακή ανασφάλεια.
Η Διοίκηση του Δήμου φέρει βαρύτατες ευθύνες καταρχήν γιατί έβαλε τη συνάδελφο να ξαναδουλέψει σε διάστημα μικρότερο των 24ώρων. Όλο το προηγούμενο διάστημα επικαλούταν την ασφάλεια και τη υγεία των πολιτών και την ίδια στιγμή έγραφε στα παλιά της τα παπούτσια την ασφάλεια των εργαζομένων.

Συνάδελφοι η επίθεση της κυβέρνησης και της πλειοψηφίας των δημοτικών αρχών το επόμενο διάστημα θα ενταθεί ακόμα περισσότερο. Σκοπός και στόχος τους είναι η υλοποίηση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και η ικανοποίηση των απαιτήσεων των εκπροσώπων του μεγάλου κεφαλαίου. Θέλουν να καταργήσουν ότι δικαιώματα και κατακτήσεις μας έχουν απομείνει προκειμένου να εξασφαλίσουν τη κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Ήδη έχουν αποφασίσει και μέχρι το τέλος του χρόνου θα πάνε στη κατάργηση των Βαρέων και Ανθυγιεινών.

Δεν πρέπει να τους αφήσουμε. Είναι γελασμένοι αν νομίζουν ότι εμείς θα πεθάνουμε στα σκαλοπάτια του απορριμματοφόρου.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να μην επιτρέψουν σε κανέναν να παίζει με την υγεία και την ασφάλεια μας. Η υγεία και η ασφάλεια μας αφορά όλους.

Το ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ εκφράζει για ακόμα μια φορά τα συλλυπητήρια στην οικογένεια της συναδέλφου.


http://www.aftodioikisi.gr/ergasiaka-ypallilwn-ota/sindikato-ota-efthines-sto-dimo-zografou-gia-thanato-tis-60xronis/

Δ. Ζωγράφου: Νεκρή 60χρονη εργαζόμενη στην καθαριότητα εν ώρα υπηρεσίας


 
 Εν ώρα υπηρεσίας άφησε την τελευταία της πνοή, σύμφωνα με πληροφορίες της aftodioikisi.gr, η 60χρονη Nτανιέλα Πρελορέντζου, μητέρα τεσσάρων παιδιών μεταξύ των οποίων ενός ΑΜΕΑ και μιας ανήλικης, πρώην συμβασιούχος, που είχε γίνει αοριστου χρόνου στον τομέα καθαριότητας του δήμου Ζωγράφου μετά από δικαστική απόφαση.

Συγκεκριμένα, η Ν. Πρελορέντζου την ώρα που είχε πάει στο αμαξοστάσιο του δήμου Ζωργάφου να αναλάβει την βάρδια της, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, ένιωσε έντονο πόνο στο στήθος και αδιαθεσία. Άμεσως έτρεξαν κοντά της συνάδελφοί της που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο χώρο και της πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες, ενώ παράλληλα κάλεσαν ασθενοφόρο.
Ωστόσο παρά τις προσπάθειες, στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκε διαπιστώθηκε απλώς ο θάνατος της. Δεν έχουν ακόμη διακριβωθεί τα ακριβή αίτια του θανάτου της αλλά οι πρώτες ενδείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για καρδιακό επεισόδιο.  

Σύμφωνα με πληροφορίες τόσο ο δήμος Ζωγράφου όσο και ο Σύλλογος Εργαζομένων, έχουν σκοπό να βοηθήσουν με όλα τα μέσα την οικογενειά της.

Σε δηλώσεις της στην aftodioikisi.gr συντετριμμένη η πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του δήμου Ζωγράφου Σταματία Τσουμέα εξέφρασε την λύπη της για το θάνατο “της αγαπημένης μας συναδέλφου, μόλις 60 ετών, που ήταν πάντα με το χαμόγελο στα χείλη και ποτέ δεν αρνιόταν οτιδήποτε της ζητούνταν από την υπηρεσία”, προσθέτοντας ότι “ο Σύλλογος θα κάνει τα πάντα για να βοηθήσει την οικογένεία της”. Παράλληλα επισήμανε τις δυσκολίες του επαγγέλματος των εργατών καθαριότητας, ειδικά μετά την πολυήμερη απεργία για τους συμβασιούχους, τονίζοντας χαρακτηριστικά: “Εμείς αφήσαμε τα σκουπίδια στους δρόμους για το δίκαιο του αγώνα των συναδέλφων μας, εμείς τώρα τα μαζεύουμε μέσα σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες”. 

http://www.aftodioikisi.gr/ergasiaka-ypallilwn-ota/d-zografou-nekri-60xroni-ergazomeni-stin-kathariotita-en-ora-ipiresias/ 

Δείτε επίσης