Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016

Τι κερδίζουν οι δημοτικοί υπάλληλοι με το ν/σ για την Αυτοδιοίκηση (ρύθμιση)Στους αιρετούς για το τελικό “τσεκάρισμα” παρέδωσε χθες, όπως είχε προαναγγείλει η aftodioikisi.gr, τo Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης το τελικό κείμενο του ΠΟΛΥΝOMOΣΧΕΔΙΟΥ που αφορά στους ΟΤΑ και ρυθμίζει διάφορα θέματα της λειτουργίας τους με τις αλλαγές που προέκυψαν από την προδιαβούλευση (δείτε άλλο ρεπορτάζ ΕΔΩ).

Το νέο σχέδιο νόμου φέρνει σημαντικές αλλαγές σε ό,τι αφορά στις αποδοχές, τις μετακινήσεις και τις συνθήκες εργασίας 80.000 δημοτικών υπαλλήλων.

Όπως είχε γράψει η aftodioikisi.gr, με το νέο νομοσχέδιο επανέρχονται κάποιες από τις αποδοχές που είτε είχαν παγώσει, είτε είχαν καταργηθεί για το Δημόσιο.

Θα καταβληθεί επίδομα ανθυγιεινής εργασίας και μέσα ατομικής προστασίας σε χρήμα σε τρεις κατηγορίες εργαζομένων στους ΟΤΑ.

Ως προς το ευρύτερο Δημόσιο, στην πρώτη κατηγορία που θα δικαιούται πλέον επίδομα 150 ευρώ το μήνα ανήκουν:

Εργαζόμενοι στην καθαριότητα

Εργαζόμενοι σε συνεργία απολύμανσης

Απολυμαντές

Εργάτες και τεχνίτες βιολογικού καθαρισμού

Νοσηλευτές και νοσοκόμοιΣτη δεύτερη κατηγορία με επίδομα 70 ευρώ το μήνα υπάγονται:

Ηλεκτροσυγκολητές

Εργάτες ψεκασμού

Μηχανοτεχνίτες

Ηλεκτροτεχνίτες

Βαφείς

ΦανοποιοίΣτην τρίτη κατηγορία με 35 ευρώ το μήνα που αντικαθιστούν το γάλα και τα μέσα ατομικής προστασίας που δεν έχουν χορηγηθεί κατά το παρελθόν ανήκουν οι:

Γιατροί και νοσηλευτές

Συμβασιούχοι καθαριότητας

Οδηγοί οχημάτων

Εργαζόμενοι στην καθαριότητα.

Το ποσό θα καταβληθεί σε 36 δόσεις.

Σε ό,τι αφορά σε φορείς που καταργούνται σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο άμεσα το προσωπικό εντάσσεται στους δήμους με την ίδια σχέση εργασίας που είχαν όταν υπηρετούσαν στους φορείς που καταργούνται. Η διάταξη αυτή αφορά στο μόνιμο και το αορίστου χρόνου εργασίας προσωπικό των φορέων που τελούν υπό εκκαθάριση.

Παράλληλα οι υπάλληλοι που έχουν μεταταχθεί ή μετακινηθεί σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και οι υπάλληλοι που έχουν μετακινηθεί στο πλαίσιο κινητικότητας θα λαμβάνουν την προσωπική διαφορά και ουσιαστικά θα αμείβονται με το ποσό της αρχικής τους θέσης.Αναλυτικά η ρύθμιση:

Άρθρο 53

Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
Στους μονίμους και δοκίμους υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου (ΙΔΑΧ – ΙΔΟΧ) των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και των ΝΠΔΔ , ΝΠΙΔ και ΔΕΥΑ αυτών χορηγείται το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 4024/2011, με την επιφύλαξη της επικείμενης ευθυγράμμισης του σχετικού καθεστώτος με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία έως τις 31-12-2017.

Το ποσό του επιδόματος για τους ανωτέρω υπαλλήλους ορίζεται, ανά κατηγορία, ως εξής :

α) Κατηγορία Α΄ σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ, μηνιαίως

β) Κατηγορία Β΄ σε εβδομήντα (70) ευρώ, μηνιαίως

γ) Κατηγορία Γ΄ σε τριάντα πέντε (35) ευρώ, μηνιαίως
Στην κατηγορία Α΄ περιλαμβάνονται το προσωπικό που απασχολείται στην εποπτεία καθαριότητας, σε συνεργεία απολύμανσης, οι απολυμαντές, οι εργάτες και τεχνίτες βιολογικού καθαρισμού, οι νοσηλευτές και νοσοκόμοι καθώς και οι εργάτες καθαριότητας δημοτικών νεκροταφείων.

Στην κατηγορία Β΄ περιλαμβάνονται οι ηλεκτροσυγκολλητές, οι εργάτες και τεχνίτες ψεκασμού, οι μηχανοτεχνίτες, οι ηλεκτροτεχνίτες, οι βαφείς και φανοποιοί .

Στην κατηγορία Γ΄ περιλαμβάνονται οι εργάτες των δημοτικών σφαγείων.
Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δεν καταβάλλεται στο διοικητικό προσωπικό των φορέων που αναφέρονται σε αυτήν.
Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του. Επίσης καταβάλλεται και για όσο διάστημα οι υπάλληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες (κανονικές, συνδικαλιστικές, εκτός από τις περιπτώσεις πλήρους απαλλαγής από τα καθήκοντα ή την εργασία τους για συνδικαλιστικούς λόγους, ειδικές, εκπαιδευτικές μικρής διάρκειας έως δύο (2) μηνών, διευκόλυνσης υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και ανατροφής παιδιού), σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι (6) ημέρες κατ’ έτος, καθώς και αυτής που χορηγείται από δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας του Δημοσίου, πανεπιστημιακές κλινικές, νοσηλευτικούς σχηματισμούς του Ι.Κ.Α. και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές, η οποία αποδεικνύεται με σχετικά παραστατικά στοιχεία (εισαγωγή, εξιτήριο κ.λπ.).

Για τη συνδρομή όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων εκδίδεται κάθε μήνα βεβαίωση του οικείου προϊστάμενου, η οποία συνοδεύει τη μισθοδοτική κατάσταση.

Σε περίπτωση απομάκρυνσης των υπαλλήλων για οποιονδήποτε λόγο (όπως ενδεικτικά μετακίνηση, απόσπαση, μετάταξη) από τα καθήκοντα, τις θέσεις και τις συνθήκες οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγησή του, διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή του με ευθύνη του οικείου προϊστάμενου. Καταβολές του επιδόματος αυτού που έχουν γίνει στο ως άνω προσωπικό, πριν τη θέση σε ισχύ των διατάξεων του παρόντος νόμου, θεωρούνται νόμιμες.»
Οι δικαιούχοι του επιδόματος επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4024/2011 των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού που έχουν οριστεί με την υπουργική απόφαση που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων και αυτών του άρθρου 67 του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄ 32) καθώς και οι δικαιούχοι που ορίζονται στο άρθρο 22 του ν. 4368/2016 δεν θίγονται.

http://www.aftodioikisi.gr/ergasiaka-ypallilwn-ota/ti-kerdizoun-oi-dimotikoi-ipalliloi-me-to-ns-gia-tin-aftodioikisi/ 

Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016

Άρθρο για τα ένδικα μέσα ΟΤΑ στο νέο πολυνομοσχέδιο για την αυτοδιοίκηση

Στο νέο νομοσχέδιο για την αυτοδιοίκηση το άρθρο 20 ρυθμίζει τα ένδικα μέσα για τους ΟΤΑΜε μειον 10 άρθρα (από 150 το αρχικό σε 140 το τελικό) δόθηκε χθες στους αιρετούς το ΠΟΛΥΝOMOΣΧΕΔΙΟ του υπουργείου Εσωτερικών που ρυθμίζει θέματα Αυτοδιοίκησης. Το νομοσχέδιο το οποίο δημοσιεύει κατ’ αποκλειστικότητα η aftodioikisi.gr, περιλαμβάνει έξι κεφάλαια:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ο.Τ.Α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ Ο.Τ.Α.
Με το αρθρο 12 η Αποκεντρωμένη Μακεδονίας «σπάει» σστα δύο: Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Με το άρθρο 17 σε αντίθεση με το αρχικό ν/σ δίνεται η δυνατότητα στις δημοτικές επιχειρήσεις με ειδικό σκοπό τη λειτουργία τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθμού, που δεν λειτουργούν ως ανώνυμες εταιρίες, εξακολουθούν να λειτουργούν νόμιμα με το ίδιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Με το άρθρο 29 ρυθμίζονται θέματα μετατάξεων- μεταφοράς Προσωπικού Δημοσίου- ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού, ενώ με το άρθρο 30 η μεταφορά προσωπικού στους ΟΤΑ και με επόμενα άρθρα θέματα αποσπάσεων και μετατάξεων προσωπικού στο Δημόσιο και τους ΟΤΑ. Παράλληλα ρυθμίζονται θέματα Δημοτικών Αστυνομικών (άρθρο 49) και σχολικών φυλάκων (άρθρο 50), ενώ με το άρθρο 53 καθορίζεται το ύψος του επιδόματος ανθυιγιεινής εργασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ο.Τ.Α.
Με το άρθρο 59 αλλάζουν οι αντιμισθίες αντιδημάρχων και οι αποζημιώσεις δημοτικών συμβούλων, ενώ με άλλα άρθρα ρυθμίζονται θέματα υποβολής οικονομικών στοιχείων Ο.Τ.Α.. αλλά και θέματα δημοσιονομικής διαχείρισης Ο.Τ.Α., δανείων ΟΤΑ, θέματα προσωπικού ΔΕΥΑ κλπ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Με το άρθρο 118  θεσμοθετείται Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού των Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και με το άρθρο 119 Βάση Δεδομένων Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας ΟΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Περιλαμβάνει διάφορες διάσπαρτες διατάξεις.
ΠΟΛΥΝOMOΣΧΕΔΙΟ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

http://www.aftodioikisi.gr/ipourgeia/apokleistiko-afto-einai-to-teliko-polinomosxedio-gia-tin-aftodioikisi-pdf/ 

Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016

Μονιμοποιούνται 50.000 ΙΔΑΧ – 2 μοντέλα εργασίας στο Δημόσιο προτείνει ο Βερναρδάκης


Την πολυπόθητη μονιμοποιήση θα πρέπει να περιμένουν οι υπάλληλοι που υπηρετούν στο δημόσιο τομέα με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), σύμφωνα με όσα προαναγγέλλει ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορος Βερναρδάκης.

Σε συνέντευξη του σε κυριακάτικη εφημερίδα, ο αρμόδιος για τη Δημόσια Διοίκηση υπουργός προτείνει την αλλαγή του Συντάγματος, προκειμένου να θεσμοθετηθούν δύο συμβάσεις εργασίας στο Δημόσιο: Μία εργασιακή σχέση, όπου θα περιλαμβάνονται όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι και μία για το εποχικό προσωπικό.

Όπως εξηγεί ο κ. Βερναρδάκης, «επιδιώκουμε να υπάρχει μία σχέση εργασίας για το μόνιμο προσωπικό στις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά αυτό μπορεί να γίνει μόνο με συνταγματική αναθεώρηση. Απαιτείται αλλαγή του άρθρου 103 του Συντάγματος και η Κυβέρνηση είναι θετική προς αυτήν την κατεύθυνση.

»Ουσιαστικά προτείνουμε δύο σχέσεις εργασίας στο Δημόσιο: Μία για το μόνιμο προσωπικό όπου θα ενταχθούν και οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και μία εργασιακή σχέση για το εποχικό προσωπικό», τόνισε.

Οι υπάλληλοι ΙΔΑΧ στο ελληνικό δημόσιο, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της «Απογραφής», αριθμούνται σε λίγο λιγότερους από 50.000.

Κινητικότητα

Αναφορικά με το επικείμενο νομοσχέδιο για την κινητικότητα, ο υπουργός ανέφερε ότι οι αποσπάσεις θα περιοριστούν για εξαιρετικά σημαντικούς λόγους και θα ισχύουν μόνο για 1 + 1 χρόνια. «Βασικό εργαλείο της “κινητικότητας” θα είναι οι μετατάξεις σε κενές θέσεις. Στο νέο πλαίσιο θα ενταχθεί όλο το μόνιμο διοικητικό των Υπουργείων και των εποπτευόμενων Οργανισμών και θα εξαιρεθούν μόνο οι εκπαιδευτικοί και οι ένστολοι» τόνισε.

Σε χθεσινή συνέντευξή του, απαντώντας σε ερώτηση για το εάν θα υπάρξουν απαγορεύσεις στις μετακινήσεις προσωπικού από κάποιους συγκεκριμένους κλάδους, κάνει γνωστό ότι «στόχος είναι να υπάρξουν οι λιγότεροι κατά το δυνατόν περιορισμοί. Προφανώς υπάρχουν ορισμένες τελείως ειδικές περιπτώσεις για τις οποίες όμως θα προβλεφθούν ειδικά συστήματα κινητικότητας».

Ακόμη αναφέρει ότι και οι πολιτικές κινήτρων για τις μετακινήσεις υπαλλήλων που συγκεντρώνουν δύσκολα το ενδιαφέρον των δημοσίων υπαλλήλων, «θα αναδομηθούν».

Μοριοδότηση βάσει τυπικών προσόντων

Όσον αφορά την μοριοδότηση κατά την εφαρμογή της κινητικότητας, ο υπουργός, δήλωσε: «Επιδιώκουμε να καθιερώσουμε τη διαφάνεια και την ταχύτητα στις μετακινήσεις. Οι Φορείς Υποδοχής θα μπορούν να ζητήσουν προσωπικό, μόνο εάν έχουν εγκεκριμένο οργανόγραμμα. Οι προκηρύξεις θα δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της “κινητικότητας” και οι υποψήφιοι θα μοριοδοτούνται, βάσει των τυπικών προσόντων τους από το ΑΣΕΠ».http://www.aftodioikisi.gr/dimosio/monimopoiountai-50-000-idax-2-montela-ergasias-sto-dimosio-proothei-o-vernardakis/Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016

Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι κερδίζουν μισθολογικό κλιμάκιο (τροπολογία)
Την κατάταξη στο νέο μισθολόγιο των ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) υπαλλήλων οι οποίοι δεν κατέχουν απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά απολυτήριο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρίσμενης κατώτερης τεχνικής σχολής  ή τον απαιτούμενο χρόνο εμπειρίας στα μισθολογικά κλιμάκια (ΜΚ) της ΔΕ κατηγορίας και όχι αυτά της ΥΕ (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης), προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Με την ίδια τροπολογία που υπογράφουν ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο αναπληρωτής υπουργός Γιώργος Χουλιαράκης και κατατέθηκε σε νομοσχέδιο για την Κύρωση Ευρωπαϊκής Οδηγίας προβλέπεται επίσης ότι δεν αλλάζουν μισθολογική κατάταξη υπάλληλοι που με το νέο μισθολόγιο εντάσσονται σε χαμηλότερη κατηγορία από αυτή που υπηρετούν σήμερα. Συγκεκριμένα, η ρύθμιση αφορά:

-Τους φοιτήσαντες στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης που διορίζονται σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων

-Ορισμένη κατηγορία δικαστικών υπαλλήλων

-Υπαλλήλους του Εθνικού Τυπογραφείου που είναι πτυχιούχοι της Σχολής Τυπογραφίας

-Το εκπαιδευτικό νοσηλευτικό προσωπικό των Μέσω Τεχνικών Επαγγελματικών Νοσηλευτικών Σχολών.

http://www.aftodioikisi.gr/dimosio/poioi-dimosioi-ipalliloi-kerdizoun-misthologiko-klimakio-tropologia/

Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016

Υπουργείο Εργασίας: Διαψεύδει την κατάργηση επιδομάτων και τριετιών


Σε κατηγορηματική διάψευση σημερινών δημοσιευμάτων που αναφέρουν ότι αποτελεί προαπαιτούμενο της δεύτερης αξιολόγησης η κατάργηση τριετιών και επιδομάτων, προχώρησε το υπουργείο Εργασίας. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, «το επικαιροποιημένο μνημόνιο  όχι μόνον δεν προβλέπει την εφαρμογή της εν λόγω ρύθμισης, αλλά αντιθέτως ρητά αναφέρει ότι το θέμα του προσδιορισμού του κατώτατου μισθού αποτελεί αντικείμενο της διαπραγμάτευσης που έχει σκοπό την πλήρη επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων».

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης του υπουργείου Εργασίας είναι το εξής:

Αυτά που επικαλούνται τα δημοσιεύματα πράγματι θα συνέβαιναν αν είχαμε ακόμη κυβέρνηση ΝΔ και ΠΑΣΟΚ.  Αυτά προβλέπει το άρθρο 103  του νόμου 4172/2013 της Κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου  ότι θα εφαρμόζονταν μετά τη λήξη των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής. Με άλλα λόγια, και μετά το τέλος των μνημονίων εργασιακή ζούγκλα προετοίμαζαν για τη χώρα μας.

Για τη σημερινή κυβέρνηση όμως αποτελεί θεμελιακή δέσμευση η απόκρουση παρόμοιων διατάξεων και γενικότερα η αναστροφή της εργασιακής απορρύθμισης.  Για το λόγο αυτό, το επικαιροποιημένο μνημόνιο  όχι μόνον δεν προβλέπει την εφαρμογή της εν λόγω ρύθμισης, αλλά αντιθέτως ρητά αναφέρει ότι το θέμα του προσδιορισμού του κατώτατου μισθού αποτελεί αντικείμενο της διαπραγμάτευσης που έχει σκοπό την πλήρη επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων
Στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης αυτής η Επιτροπή Ειδικών που έχει συγκροτηθεί για να υποβάλλει σχετικές προτάσεις έχει σήμερα επαφές με τους κοινωνικούς συνομιλητές που υπογράφουν την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και άλλους θεσμικούς φορείς.

http://www.aftodioikisi.gr/ipourgeia/ipourgeio-ergasias-diapsevdei-tin-katargisi-epidomaton-kai-trietion/ 

Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016

Έρχεται το νομοσχέδιο για τη νέα κινητικότητα – Τι θα προβλέπει


Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να δοθεί σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την κινητικότητα στο Δημόσιο οι βασικές αρχές του οποίου είχαν δοθεί σε προδιαβούλευση εδώ και πραπάνω από 2,5 μήνες (στις 31 Μαρτίου). Αν και ο αρχικός σχεδιασμός του αρμόδιου αναπληρωτή υπουργού Χριστόφορου Βερναρδάκη προέβλεπε το νομοσχέδιο να κατατεθεί στη Βουλή τον Απρίλιο ή το πολύ τον Μάιο, υπήρξε πολύ μεγάλη καθυστερηση και τώρα το υπουργείο τρέχει για να προλάβει το τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της aftodioikisi.gr, στόχος του υπουργείου είναι να απλουστευθούν οι διαδικασίες, ώστε αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο του 2017 να ολοκληρώνονται μέσα το πολύ σε τέσσερις μήνες και γι’ αυτές να απαιτούνται δύο υπογραφές: Μία του επικεφαλής του φορέα εκκίνησης και μία του φορέα υποδοχής.

Για το λόγο αυτό θα συσταθεί στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κεντρική Υπηρεσία Κινητικότητας, η οποία θα έχει συντονιστικό ρόλο στη διενέργεια του προγράμματος κινητικότητας και, κυρίως, στην αξιολόγηση των αιτημάτων κάλυψης αναγκών σε προσωπικό και την επίλυση των αναφυόμενων προβλημάτων.

Παράλληλα θα δημιουργηθεί Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Κινητικότητας στην οποία θα δημοσιεύονται όλες οι προκηρύξεις από τους φορείς υποδοχής, ώστε να είναι ευκολότερο να βρει ένας υπάλληλος την θέση που επιθυμεί.

Ποιοι εξαιρούνται

Το νέο σύστημα κινητικότητας θα αφορά όλους τους μόνιμους και αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠΙΔ αλλά από αυτό θα εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στους χώρους της Παιδείας και της Υγείας για τους οποίους θα δημιουργηθούν ξεχωριστά συστήματα. Κι αυτό γιατί οι δύο αυτοί τομείς είναι οι πλέον υποστελεχωμένοι στη Δημόσια Διοίκηση και στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης εκφράζονται φόβοι ότι μπορεί να υπάρχουν πολλά αιτήματα για μετατάξεις σε άλλους φορείς με ομαλότερη εργασιακή καθημερινότητα.

Παράλληλα από το νέο σύστημα αναμένεται να εξαιρεθούν όσοι αμείβονται με ειδικά μισθολόγια (πανεπιστημιακοί, δικαστικοί, ένστολοι), οι δόκιμοι υπάλληλοι αλλά και οι υπάλληλοι των ΚΕΠ οι οποίοι μετακινούνται και σήμερα με βάση το καθεστώς των αμοιβαίων μετατάξεων.

Να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα κινητικότητας θα είναι συνεχές, ωστόσο για λόγους πρακτικούς εφαρμόζεται σε τρεις κύκλους ανά έτος (π.χ. Φεβρουάριο, Ιούνιο, Οκτώβριο).

Όσον αφορά τις παραμεθόριες ή νησιωτικές περιοχές αναμένεται να υπάρχουν κίνητρα σε πρώτη φαση βαθμολογικής εξέλιξης και στη συνέχεια, όταν αρθούν οι περιορισμοί του μνημονίου, και μισθολογικά.
 
http://www.aftodioikisi.gr/dimosio/erxetai-to-nomosxedio-gia-ti-nea-kinitikotita-ti-tha-provlepei/

Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2016

Δημόσιο: Αναγνωρίζονται έως 7 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα – ΔικαιολογητικάΤις επόμενες ημέρες, όπως έχει γράψει η aftodioikisi.gr, αναμένεται να δημοσιευθεί σε ΦΕΚ το Προεδρικό Διάταγμα για την αναγνώριση προϋπηρεσίας των δημοσίων υπαλλήλων στον ιδιωτικό τομέα. Πρόκειται για μια υπόθεση με μακρά ιστορία που φαίνεται ότι, τελικά, θα έχει καλό τέλος για τους ενδιαφερόμενους.

Το συγκεκριμένο ΠΔ βρίσκεται εδώ και πάνω από δύο μήνες στο ΣτΕ ωστόσο δεν έχει πάρει σχετική έγκριση, κάτι που, όπως διαβεβαιώνουν από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, το αμέσως επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με το ΠΔ, αναγνωρίζεται προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο έως επτά (7) έτη που έχει διανυθεί πριν από το διορισμό, εκτός του δημόσιου τομέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της aftodioikisi.gr, με το ΠΔ που εκδίδεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 98 του νόμου 4369/2015, εφόσον αποδεικνύεται θα δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης προϋπηρεσίας έως εφτά ετών ως κριτηρίου αξιολόγησης για την επιλογή προϊσταμένων στο Δημόσιο, η οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2016.

Ευνοούνται oι νέοι δημόσιοι υπάλληλοι

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η μοριοδότηση θα είναι αντίστοιχη με αυτή ανάλογης προϋπηρεσίας στο Δημόσιο με στόχο να διευκολύνει νέους δημοσίους υπαλλήλους με θητεία στον ιδιωτικό τομέα να μπορούν να ανταγωνιστούν τους συναδέλφους τους στο Δημόσιο, αναφορικά με την κατάληψη θέσης ευθύνης.

Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι με την αναγνώριση της προϋπηρεσίας, θα έχουν τη δυνατότητα βαθμολογικής (και όχι μισθολογικής μέχρι το 2018 που είναι «παγωμένοι» οι μισθοί στο Δημόσιο) εξέλιξης με αποτέλεσμα να είναι σε θέση να διακδικήσουν θέσεις προϊσταμένων αλλά και να εγγραφούν στο Μητρώο Επιτελικών Στελεχών του Δημοσίου.

Να σημειωθεί ότι αναγνώριση προϋπηρεσίας δεν θα δίνεται μόνο στους δημοσίους υπαλλήλους που ήταν μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα αλλά και όσους εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών.

Ποια είναι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

Αναφορικά με τα δικαιολογητικά που θα απαιτούνται για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας, αυτά θα είναι μεταξύ άλλων:

-Ένσημα ή άλλη βεβαίωση ασφάλισης σε Ασφαλιστικά Ταμεία που να αποδεικνύουν το χρόνο εργασίας του υπαλλήλου

-Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών εφόσον πρόκειται για πρώην ελεύθερο επαγγελματία

-Απόδειξη συνάφειας αντικειμένου από τη δήλωση σε Επιμελητήρια

– Βεβαίωση μισθολογικών καταστάσεων από την οποία να προκύπτει η θέση που κατείχε ο εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα.

Τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια τα οποία και θα αποφασίζουν για την αναγνώριση ή μη της προϋπηρεσίας του υπαλλήλου.

http://www.aftodioikisi.gr/dimosio/dimosio-anagnorizontai-eos-7-xronia-ston-idiotiko-tomea-dikaiologitika/ 

Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2016

ΥΔΜΕΔ σε ΣΕΒ: Αυτή είναι η αλήθεια για το Δημόσιο
Στη διενέργεια έρευνας για τα πραγματικά μεγάθεη του Δημοσίου τομέα, προχώρησε το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Η Αλήθεια για το Ελληνικό Δημόσιο».

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση της έρευνα, αποτελεί μια έμμεση απάντηση και στις πρόσφατες βολές του ΣΕΒ κατά του δημοσίου και όπως σημειώνεται στο εισγωγικό σημείωμα της: «Έχει ως στόχο την κατάρριψη των μύθων και την αποκατάσταση της αλήθειας, με την παράθεση στοιχείων, για τα πραγματικά μεγέθη του ελληνικού Δημόσιου Τομέα σε ό,τι αφορά τη μισθολογική και συνταξιοδοτική δαπάνη, την απασχόληση και την ανάπτυξη, συμβάλλοντας, έτσι, στην έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου για μία ποιοτική, ανοικτή στους πολίτες, δημοκρατική και κοινωνικά υπεύθυνη κρατική διοίκηση και δημόσιες υπηρεσίες».

Στο πρώτο κεφάλαιο, για την μισθολογική δαπάνη στο Δημόσιο Τομέα, αναλύεται το ύψος αυτής το οποίο ανέρχεται στα 15,8 δις ευρώ ή 9,0% του ΑΕΠ, το 2015, ποσοστό το οποίο είναι μικρότερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου (9,2% του ΑΕΠ) καθώς και η διαχρονική μείωση των ετήσιων τακτικών αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων από το 2009.

Στο δεύτερο κεφάλαιο, για την απασχόληση στο Δημόσιο Τομέα, παρατίθενται τα στοιχεία που έχει συλλέξει βάσει κοινών και ομοιογενών κριτηρίων ο ΟΟΣΑ, με βάση τα οποία η απασχόληση στον ελληνικό δημόσιο τομέα ως ποσοστό του εργατικού δυναμικού βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ και τις αντίστοιχες τιμές των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών, συμπεριλαμβανομένης και της Μ. Βρετανίας.

Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο, τεκμηριώνεται το ότι δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη με απολύσεις και μείωση του δημόσιου καθώς η μείωση μισθών και απασχόλησης κατά 30% στο δημόσιο τομέα μετακυλίεται σε ολόκληρη την κοινωνία, αποδυναμώνει το ασφαλιστικό σύστημα και επηρεάζει καταλυτικά τον ιδιωτικό τομέα μεταφραζόμενο ως μείωση της κατανάλωσης.

Δείτε την έκδοση της έρευνας ΕΔΩ

http://www.aftodioikisi.gr/ipourgeia/idmed-se-sev-afti-einai-i-alitheia-gia-to-dimosio/ 

Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2016

Προθεσμία για αξιολόγηση και αναδιοργάνωση δομών του ΔημοσίουΣτην αξιολόγηση και αναδιοργάνωση δομών της δημόσιας διοίκησης προχωρά το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Υπουργεία, αποκεντρωμένες διοικήσεις, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ, έχουν διορία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 να αξιολογήσουν την οργάνωσή τους και να προβούν σε αναδιοργάνωση των υφιστάμενων δομών τους με εκπόνηση νέων οργανογραμμάτων.

Σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες παρείχε ο αναπληρωτής υπουργός Χριστόφορος Βερναρδάκης στους γενικούς και αναπληρωτές γενικούς γραμματείς όλων των υπουργείων, γενικούς γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, προϊστάμενους των γενικών διευθύνσεων Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και γενικών διευθύνσεων Διοικητικής Υποστήριξης και υπηρεσιακά στελέχη, σε συνάντηση που είχε μαζί τους στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Υπενθυμίζεται ότι πριν από ένα περίπου μήνα με εγκύκλιο του ο αναπληρωτής υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης περιέγραφε τον τροπο με τον οποία θα γίνει η αξιολόγηση στο Δημόσιο. 

Στην εισήγησή του ο κ. Βερναρδάκης, τόνισε ότι η διαδικασία της αξιολόγησης και αναδιοργάνωσης των κρατικών δομών έχει καθοριστική σημασία για την ευρύτερη πορεία υλοποίησης του κυβερνητικού προγράμματος «και ως εκ τούτoυ απαιτείται να της δοθεί η πρέπουσα σημασία και να πραγματοποιηθεί με τρόπο ουσιαστικό και αποτελεσματικό». Στους νέους οργανισμούς απαιτείται να αποτυπώνονται με σαφή τρόπο οι βασικές πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης ως προς την αξιολόγηση και αναδιοργάνωση δομών των φορέων της κρατικής διοίκησης, πρόσθεσε ο αναπληρωτής υπουργός.

Ο κ. Βερναρδάκης ζήτησε το κάθε υπουργείο να καθορίσει το εύρος της αποστολής του και να γνωρίζει όπως οφείλει, από ποιές συγκεκριμένες δομές αποτελείται (πχ κεντρική υπηρεσία, αποκεντρωμένες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ ειδικού σκοπού, κλπ), τι ακριβώς κάνει κάθε μία από αυτές, καθώς και να υπάρξει συγκέντρωση των τυχόν πολυδιάσπαστων και ασυντόνιστων δομών.
Επίσης, οι διάφορες δομές χρειάζεται να είναι έτσι διατεταγμένες, ώστε να συμβάλουν στην εξυπηρέτηση και υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος, είτε άμεσα από τις υπηρεσίες τους είτε έμμεσα από την παρακολούθηση του έργου ιδιωτών. Επίσης, να ενισχύονται οι υπηρεσιακές δομές (Γενικές Διευθύνσεις ή Διευθύνσεις) και να αποφεύγεται η εύκολη καταφυγή σε σχήματα γενικών ή ειδικών γραμματειών, ή νομικών προσώπων που αποκολλούν τμήματα της διοικητικής ύλης από το στενό πυρήνα του δημοσίου. Ζητήθηκε ακόμα η ύπαρξη μιας δομής σχεδιασμού, διαμόρφωσης.
παρακολούθησης πολιτικής σε κεντρικό επίπεδο και η προσπάθεια αποκέντρωσης των επιχειρησιακών λειτουργιών, καθώς και μίας δομής εσωτερικής διοίκησης (Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης παλαιότερα, Οικονομικής Διαχείρισης σήμερα), στην οποία θα συγκεντρώνονται τα οικονομικά θέματα αλλά και εκείνα της ανάπτυξης και διαχείρισης προσωπικού.

Τέλος, οι Οργανισμοί θα πρέπει να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της πληροφορικής ώστε έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης, εξεύρεσης, επεξεργασίας πληροφοριών μέσα από κοινά μητρώα – και κατά συνέπεια, η εξοικονόμηση πόρων για ενίσχυση των δομών άμεσης επικοινωνίας με τους πολίτες.

http://www.aftodioikisi.gr/ipourgeia/prothesmia-gia-axiologisi-kai-anadiorganosi-domon-tou-dimosiou/ 

Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016

Δείτε πού πήγε να παρκάρει και πώς τον «τσάκωσαν» οι δαγκάνες του Καμίνη


Ο δήμος Αθηναίων το είχε ανακοινώσει: Όποιοι παρκάρουν παράνομα και εμποδίζουν αμφανώς και προκλητικά την κυκλοφορία θα βρίσκουν το αυτοκίνητό τους ακινητοποιημένο από ειδικές δαγκάνες.

Όμως ο συγκεκριμένος οδηγός της φωτογραφίας φαίνεται πως το παράκανε. Όχι μόνον καβάλησε όλη την πλατεία Συντάγματος αλλά πήγε και πάρκαρε δίπλα στην έξοδο του Μετρό.
Φυσικό ήταν λοιπόν να επέμβει η... δαγκάνα του νόμου!

Τη φωτογραφία ανέβασε ο ίδιος ο δήμαρχος στο twitter σχολιάζοντας πώς «η πραγματικότητα μερικές φορές υπερβαίνει τη φαντασία».

Ο οδηγός, ο οποίος διαπιστώνει ότι το αυτοκίνητό του έχει ακινητοποιηθεί από τις δαγκάνες οφείλει να πληρώσει εντός της ημέρας το πρόστιμο που του έχει επιβληθεί βάσει του ΚΟΚ από τα αρμόδια όργανα, προκειμένου να το επανακτήσει.

Εάν δεν το πράξει, τότε το όχημα μεταφέρεται με γερανό της Αστυνομίας σε ιδιωτικό πάρκινγκ και τα έξοδα μεταφοράς και φύλαξης που ανέρχονται σε περίπου 100 ευρώ επιβαρύνουν τον ίδιο.

Στο όχημα τοποθετείται ενημερωτικό φυλλάδιο του δήμου Αθηναίων με όλες τις οδηγίες χρηστικού περιεχομένου, (πού μπορεί να αποταθεί προκειμένου να καταβάλει το αντίτιμο της κλήσης και τα τηλέφωνα επικοινωνίας για επιπλέον πληροφορίες).

http://www.drive.gr/news/ellada/o-kafros-tis-plateias-syntagmatos 

Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016

“Μάχη” κυβέρνησης – δανειστών για τις συμβάσεις στο Δημόσιο
Tην επανεκκίνηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων στο Δημόσιο σχεδιάζει το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο με στόχο την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Σημερινά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο αναπλ. υπουργός Χρ. Βερναρδάκης προετοιμάζει σχέδιο νόμου που θα επανεκκινεί τις συλλογικές διαπραγματεύσεις στον δημόσιο τομέα, «κίνηση» που αναμένεται να επηρεάσει 400.000 εργαζόμενους.

Tην ίδια ώρα ωστόσο οπως είχε γράψει η aftodioikisi.gr οι εταίροι πιέζουν την κυβέρνηση να ανοίξει το θέμα με τις λεγόμενες -κατά τους ίδιους- ομάδες «εδραιωμένων συμφερόντων», απαιτώντας ατομικές συμβάσεις σε όλο το φάσμα του Δημοσίου. Συγκεκριμένα, οι δανειστές προωθούν μοντέλο ιδιωτικού τομέα σε όλο το Δημόσιο θελοντας να αλλάξει και το καθεστώς των προσλήψεων,

Το περιεχόμενο των συλλογικών συμβάσεων που προωθεί το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρυθμισης θα αφορά:

-Στις προσλήψεις όπου θα υπάρξει συμφωνία όχι μόνο στον αριθμό, αλλά και στις ειδικότητες με βάση και τις μνημονιακές υποχρεώσεις.

-Στα προσόντα διορισμού ανά κατηγορία και ειδικότητα

-Στο καθεστώς τοποθετήσεων, μετακινήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων

-Στο ύψος των αποδοχών, αλλά και στις πρόσθετες αμοιβές από οδοιπορικά, επιδόματα.

-Στη διαμόρφωση των οργανισμών και των νέων οργανογραμμάτων τους

Σημαντικές αναμένεται να είναι επίσης οι αποφάσεις που θα αφορούν στις άδειες που θα λαμβάνουν οι εργαζόμενοι και οι συνδικαλιστές, αλλά και οι χρόνοι απασχόλησης ανά κλάδο. Θα εξεταστούν ειδικά καθεστώτα σε συγκεκριμένες ειδικότητες αλλά και τα ωράρια ανά τομέα ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν.

http://www.aftodioikisi.gr/dimosio/maxi-kivernisis-daneiston-gia-tis-simvaseis-sto-dimosio/

Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2016

Πώς μπορούν να βγουν νωρίτερα στη σύνταξη ασφαλισμένοι Δημοσίου και ΙΚΑ

Χαμηλότερα όρια σύνταξης μπορούν να κερδίσουν οι ασφαλισμένοι όλων των Ταμείων ανάλογα με τα συντάξιμα χρόνια που έχουν, από 15 χρόνια έως 37 χρόνια.

Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, «κλειδί» για το όριο σύνταξης είναι τα συντάξιμα χρόνια έως και το 2012 είτε από πραγματική εργασία είτε από αναγνώριση πλασματικού χρόνου.
Σύνταξη από το Δημόσιο:

Τέσσερις είναι οι βασικές προϋποθέσεις για την έξοδο από το Δημόσιο με πλήρη σύνταξη:
1). Το έτος που οι υπάλληλοι συμπληρώνουν τα 25 έτη υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση η 25ετία συμφέρει να συμπληρωθεί πριν το 2013 και σε αυτό βοηθά η αναγνώριση πλασματικού χρόνου

2). Να έχουν συμπληρώσει την ηλικία συνταξιοδότησης πριν τις 19/8/2015 ώστε να αποφύγουν την αύξηση του ορίου ηλικίας

3). Να έχουν ανήλικο τέκνο ακόμα κι αν το απέκτησαν μετά το 2013, έχοντας όμως 25ετία μέχρι το 2012.

4). Η τέταρτη προϋπόθεση έχει να κάνει με το έτος που συμπληρώνουν αθροιστικά την ηλικία συνταξιοδότησης και τον χρόνο ασφάλισης

Σύνταξη από το ΙΚΑ:
 • Με τουλάχιστον 4.500 μέρες ασφάλισης μετά το 2013, στα 62 η μειωμένη και στα 67 η πλήρης για όλους.
 • Με 4.500 μέρες μέχρι το 2012 η μειωμένη για τις γυναίκες εφόσον έκλεισαν και το 55ο έτος. Για πλήρη σύνταξη θα έπρεπε να είχαν συμπληρώσει το 60ο έτος μέχρι το 2012.
 • Με 5.500 μέρες και ανήλικο παιδί έως το 2012 για μητέρες που ασφαλίστηκαν πριν το 1993, σύνταξη από τα 55 πλήρης και από τα 50 μειωμένη.
 • Με 6.000 ημέρες μέχρι το 2012 και ανήλικο παιδί για μητέρες που ασφαλίστηκαν από 1/1/1993, σύνταξη στα 62 ή τα 67 έτη,
 • Με 10.000 ημέρες ασφάλισης έως το 2012 και συνολικά ως 10.800 μέχρι την ηλικία συνταξιοδότησης, πλήρης σύνταξη από τα 57 έτη για τις γυναίκες εφόσον συμπληρώνουν την ηλικία ως τις 19/8/2015.
Πώς μπορούν να βγουν νωρίτερα στη σύνταξη ασφαλισμένοι Δημοσίου και ΙΚΑ 13/06/2016 Κοινοποίηση στο Facebook Κάντε Tweet στο Twitter Χαμηλότερα όρια σύνταξης μπορούν να κερδίσουν οι ασφαλισμένοι όλων των Ταμείων ανάλογα με τα συντάξιμα χρόνια που έχουν, από 15 χρόνια έως 37 χρόνια. Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, «κλειδί» για το όριο σύνταξης είναι τα συντάξιμα χρόνια έως και το 2012 είτε από πραγματική εργασία είτε από αναγνώριση πλασματικού χρόνου. Σύνταξη από το Δημόσιο: Τέσσερις είναι οι βασικές προϋποθέσεις για την έξοδο από το Δημόσιο με πλήρη σύνταξη: 1). Το έτος που οι υπάλληλοι συμπληρώνουν τα 25 έτη υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση η 25ετία συμφέρει να συμπληρωθεί πριν το 2013 και σε αυτό βοηθά η αναγνώριση πλασματικού χρόνου 2). Να έχουν συμπληρώσει την ηλικία συνταξιοδότησης πριν τις 19/8/2015 ώστε να αποφύγουν την αύξηση του ορίου ηλικίας 3). Να έχουν ανήλικο τέκνο ακόμα κι αν το απέκτησαν μετά το 2013, έχοντας όμως 25ετία μέχρι το 2012. 4). Η τέταρτη προϋπόθεση έχει να κάνει με το έτος που συμπληρώνουν αθροιστικά την ηλικία συνταξιοδότησης και τον χρόνο ασφάλισης Σύνταξη από το ΙΚΑ: Με τουλάχιστον 4.500 μέρες ασφάλισης μετά το 2013, στα 62 η μειωμένη και στα 67 η πλήρης για όλους. Με 4.500 μέρες μέχρι το 2012 η μειωμένη για τις γυναίκες εφόσον έκλεισαν και το 55ο έτος. Για πλήρη σύνταξη θα έπρεπε να είχαν συμπληρώσει το 60ο έτος μέχρι το 2012. Με 5.500 μέρες και ανήλικο παιδί έως το 2012 για μητέρες που ασφαλίστηκαν πριν το 1993, σύνταξη από τα 55 πλήρης και από τα 50 μειωμένη. Με 6.000 ημέρες μέχρι το 2012 και ανήλικο παιδί για μητέρες που ασφαλίστηκαν από 1/1/1993, σύνταξη στα 62 ή τα 67 έτη, Με 10.000 ημέρες ασφάλισης έως το 2012 και συνολικά ως 10.800 μέχρι την ηλικία συνταξιοδότησης, πλήρης σύνταξη από τα 57 έτη για τις γυναίκες εφόσον συμπληρώνουν την ηλικία ως τις 19/8/2015. 

Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016

ΠΑΜΕ ΟΤΑ: Περιορίζεται το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε κάποιες ειδικότητες«Χαριστική βολή», χαρακτηρίσει το προσχέδιο νόμου της κυβέρνησης που αφορά τον χώρο των ΟΤΑ, με ανακοίνωση του το ΠΑΜΕ – OTA.

Οπως σημειώνει το ΠΑΜΕ με το νομοσχέδιο « το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας περιορίζεται σε κάποιες ειδικότητες». Επεκτείνονται οι ιδιωτικοποιήσεις, χάνεται το δικαίωμα για μόνιμη εργασία των εργαζομένων σε κοινωνικά προγράμματα, ενώ δεν δίνει λύση στο θέμα της παροχής των Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ).

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση του το ΠΑΜΕ σημειώνει: «Κανένα από τα ουσιαστικά και πάγια αιτήματα των εργαζομένων στους ΟΤΑ δεν περιλαμβάνεται στο προσχέδιο νόμου. Το αντίθετο» και υπογραμμίζει:
 • Οι ιδιωτικοποιήσεις καλά κρατούν. Βλέπε το άρθρο 5 για τα δημοτικά ραδιόφωνα που γίνονται ΑΕ ή το άρθρο 42 όπου δίνει τη δυνατότητα ιδιωτικοποίησης των λογιστηρίων.
 • Με το άρθρο 37 το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας περιορίζεται σε κάποιες ειδικότητες και μπαίνει για πρώτη φορά το ζήτημα της κατηγοριοποίησης σε 3 κλίμακες (ενώ μέχρι τώρα είχαμε μόνο μία, αυτή των 150 ευρώ). Καλούμε σε αγωνιστική επαγρύπνηση τους εργαζομένους τα σωματεία, όλο τον κλάδο, για το γεγονός ότι τα ΒΑΕ θα ισχύουν μέχρι 31/12/2017 γιατί μετά θα εναρμονιστούν με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, δηλαδή θα καταργηθούν.
 • Επίσης το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή εργασία για χιλιάδες συναδέλφους που εργάζονται στα κοινωνικά προγράμματα και δομές (Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΗΦΗ, ΚΔΑΠ κλπ) και για τις σχολικές καθαρίστριες πάει στις καλένδες, αφού επαναλαμβάνεται το έργο των μικρών παρατάσεων των προγραμμάτων. Ειδικά για τις καθαρίστριες σχολείων φέρνουν επανάληψη της προηγούμενης ρύθμισης και παρατείνουν το σημερινό καθεστώς των συμβάσεων και για το 2016-2017.
 • Για τους εργαζόμενους στις κοινωφελής επιχειρήσεις με το άρθρο 31 οι Δήμοι δεν υποχρεώνονται να μεταφέρουν το προσωπικό σε περίπτωση λύσης της, αλλά απλά έχουν τη δυνατότητα να το μεταφέρουν.
 • Στο άρθρο 8 για την παραίτηση των Δήμων από τα ένδικα μέσα ζητάει γνωμοδότηση από τον προϊστάμενο της οικονομικής υπηρεσίας, δηλαδή να πάρει το βάρος της απόφασης ο υπάλληλος και όχι η Δημοτική Αρχή!
 • Στο άρθρο 28 για την υπερβάλλουσα μείωση (προσωπική διαφορά) δεν περιέχει το σύνολο των συναδέλφων που επηρέασε η εγκύκλιος Μάρδα (μεταφερόμενο προσωπικό, δικαστικές αποφάσεις, διαθεσιμότητα) και δεν επιστρέφει και αναδρομικά τα χρήματα εκεί που έχουν παρακρατηθεί. Στο άρθρο 32 επιμένει να στερεί από τους Δημοτικούς Αστυνομικούς που είχαν αναγκαστικά πάει στα σωφρονιστικά ιδρύματα να μπορούν να επιστρέψουν στους Δήμους που υπηρετούσαν.
 • Στο θέμα της παροχής των Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για την προστασία όλων των εργαζομένων και την μείωση των εργατικών ατυχημάτων στην ουσία και με την συγκεκριμένη ρύθμιση το ζήτημα της υγιεινής και ασφαλείας στην εργασία το βάζει σε αμφισβήτηση. Το νομοσχέδιο επιμένει σε διαδικαστικά ζητήματα για την οικονομική αποτίμηση των ΜΑΠ παρελθόντων ετών χωρίς να προβλέπει τη χορήγησή τους υποχρεωτικά, χωρίς να υποχρεώνει τους δημάρχους να τα καταβάλλουν και δεν αναφέρει τίποτα για τη μη παραγραφή τους.
Η πλειοψηφία της ΠΟΕ ΟΤΑ έτρεξε να συμμετάσχει στη διαβούλευση του νομοσχεδίου και πίρε μέρος στην κοροϊδία της κυβέρνησης. Από την άλλη ο νέος κυβερνητικός συνδικαλισμός ΜΕΤΑ (ΣΥΡΙΖΑ) πανηγυρίζει με άρθρα και ανακοινώσεις για τα καλά που κάνει η κυβέρνηση στους υπαλλήλους των Δήμων.

Η επίθεση κάθε μέρα μεγαλώνει, τελειωμό δεν έχει, δεν περνάει μέρα που να μην προστίθεται ένα αντιλαϊκό μέτρο. Τώρα είναι η ανάγκη να οργανώσουμε τη μάχη από τα κάτω με το δυνάμωμα των σωματείων και των μαζικών διαδικασιών».

http://www.aftodioikisi.gr/ergasiaka-ypallilwn-ota/pame-ota-periorizetai-to-epidoma-anthigieinis-ergasias-se-kapoies-eidikotites/ 

Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2016

Δημόσιο: Πώς γίνεται η μισθολογική κατάταξη των συμβασιούχων (εγκύκλιος)


Oδηγίες για την ορθή μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των ΙΔΟΧ του Δημοσίου δίνει εγκύκλιό του ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης. Σύμφωνα με την εγκύκλιο η οποία αφορά το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που απασχολείται στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, καθώς και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ:

-Κατά την αρχική κατάταξη των υπαλλήλων την 1.11.2011 έπρεπε να είχαν ληφθεί μόνο τα εφτά έτη προϋπηρεσίας που τυχόν κατείχαν

-Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι εφόσον οι συμβάσεις τους είχαν ανανεωθει ή παραταθεί θα έπρεπε να εξελλίσονται κανονικά και άρα την 1.1.2016 θα έπρεπε να είχαν καταχθεί με βάση την συνολική προϋπηρεσία των 7 + τα έτη από 1.11.2011 έως 31.12.2015 που οι συμβάσεις τους είχαν παραταθεί και ανανεωθεί. Ωστόσο λόγω του «παγώματος» της μισθολογικής εξέλιξης που ισχύει για μία διετία στο Δημόσιο, θα αναγνωριστεί υπό προϋποθέσεις από 1.1.2018

-Η αναγνώριση διδακτορικών και μεταπτυχιακών θα γίνει, επίσης, μετά την 1.1.2018

-Σε περίπτωση που οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι με βάση την ορθή τους κατάταξη πρέπει να έχουν υψηλότερο μισθό από αυτό που λάμβαναν την 31.12.2015 θα λάβουν την αύξηση σε ισόποσες δόσεις εντός τεσσάρων ετών, ενώ στην περίπτωση που πρέπει να λάβουν χαμηλότερο διατηρείται ο μισθός που λάμβαναν την 31.12.2015 με την προσωπική διαφορά.

-Αναφορικά με όσους υπαλλήλους ΙΔΟΧ έχουν προσληφθεί μετά την 1.1.2016 η προϋπηρεσία που μπορεί να αναγνωρισθεί είναι η ίδια με τους συναδέλφους τους που έχουν προσληφθεί παλαιότερα.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

http://www.aftodioikisi.gr/dimosio/dimosio-pos-ginetai-i-misthologiki-katataxi-ton-simvasiouxon-egkiklios/Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2016

ΠΟΕ – ΟΤΑ: Σε καθεστώς ομηρίας εργάζομενοι & επιτυχόντες ΑΣΕΠ 2009
Σε καθεστώς ανασφάλειας και «ομηρίας» βρίσκονται επί μια επταετία εργαζόμενοι στους Δήμους που προσλήφθηκαν μέσω διαγωνισμών του 2009 από τους προσωρινούς πίνακες αποτελεσμάτων του Α.Σ.Ε.Π., καθώς και όσοι επιλέχτηκαν, αλλά ποτέ δεν κλήθηκαν να αναλάβουν εργασία, καταγγέλει με ανακοίνωση της, η ΠΟΕ – ΟΤΑ.

Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση: «Το μνημονιακό μέτρο της απαγόρευσης των προσλήψεων που εφαρμόστηκε το 2010 είχε “παγώσει” την ολοκλήρωση του διορισμού των επιτυχόντων. Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι Δημοτικές Αρχές που προχώρησαν στην πρόσληψη εργαζομένων από τους προσωρινούς πίνακες του Α.Σ.Ε.Π. προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες ανάγκες των υπηρεσιών και των δημοτών που δημιουργούνται ακόμα και σήμερα από την τραγική έλλειψη προσωπικού.

Όταν νομοθετήθηκε η δυνατότητα πρόσληψης από τους προσωρινούς πίνακες του Α.Σ.Ε.Π. η διαδικασία για την αντικατάσταση αυτών που τελικά δεν συμπεριλαμβάνονταν στους οριστικούς πίνακες θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα (5-6 μηνών) και όχι μετά από 6 ή 7 χρόνια.

Οι εργαζόμενοι μετά από επτά χρόνια εργασίας έχουν αποκτήσει δικαιώματα καλύπτουν πάγιες και διαρκής ανάγκες και έχουν προγραμματίσει με αυτά τα δεδομένα τη ζωή τους. Δεν μπορεί να έρχεται σήμερα η πολιτεία που έχει αυθαιρετήσει, που καταπάτησε το θεσμικό πλαίσιο και χωρίς κανένα κόστος να τιμωρεί πάλι τους εργαζόμενους.

Σε μια δύσκολη περίοδο, όπου κύριο χαρακτηριστικό είναι η ερημοποίηση των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. λόγω της τεράστιας έλλειψης προσωπικού αλλά και το δυσθεώρητο ποσοστό ανεργίας που μαστίζει την χώρα, μοναδική λύση είναι η τακτοποίηση όλων των εργαζομένων που έχουν προσληφθεί με τους προσωρινούς πίνακες, καθώς και η πρόσληψη όλων όσων είναι στους οριστικούς πίνακες και δεν έχουν αναλάβει υπηρεσία μέχρι σήμερα».

http://www.aftodioikisi.gr/ergasiaka-ypallilwn-ota/poe-ota-se-kathestos-omirias-ergazomenoi-epitixontes-asep-2009/ 

Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2016

ΑΔΕΔΥ: Κηρύσσει στάση εργασίας στις 8 Ιουνίου
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με ανακοινωση της, σημειώνει ότι «υλοποιώντας την από 19-05-2016 απόφαση του Γενικού της Συμβουλίου, στηρίζει τις κινητοποιήσεις (24ωρη απεργία) που γίνονται την Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2016, από την ΠΟΕΔΗΝ, τη ΔΟΕ και την ΟΛΜΕ για την υπεράσπιση των Κοινωνικών Αγαθών της Υγείας και της Παιδείας που συρρικνώθηκαν στα χρόνια των μνημονίων και κινδυνεύουν με ολοκληρωτική κατάρρευση από τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και την εμμονή της στις ίδιες αντιλαϊκές πολιτικές».

Για τον σκοπό αυτό, η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ, όπως αναφέρεται: «Κηρύσσει στάση εργασίας την Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2016, από τις 11:00πμ έως τη λήξη του ωραρίου, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα να συμμετάσχουν οι εργαζόμενοι σε όλο το Δημόσιο στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΠΟΕΔΗΝ στις 11:00πμ έξω από το Υπουργείο Υγείας (Αριστοτέλους 17) και στην πορεία που θα ακολουθήσει, με ενδιάμεσο σταθμό τα Προπύλαια στις 12:30μμ όπου πραγματοποιείται η συγκέντρωση των ΔΟΕ – ΟΛΜΕ, για να καταλήξει στη Βουλή».

http://www.aftodioikisi.gr/dimosio/adedi-kirissei-stasi-ergasias-stis-8-iouniou/ 

Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2016

Ελάχιστοι οι δημόσιοι υπάλληλοι με πλαστά πτυχία (πίνακας)
Μόλις 493 (ή το 0,08% του συνόλου, δηλαδή 1 στους 125) δημόσιοι υπάλληλοι έχουν βρεθεί (και έχουν απολυθεί) από 1993 με πλαστά πτυχία. Από αυτούς οι 48 βρέθηκαν το πρώτο τετράμηνο του 2016 και οι 156 το 2015. Τα στοιχεία έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης  με αφορμή την επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ Εύης Χριστοφιλοπούλου που αφορά σε «χιλιάδες πλαστά πτυχία» διορισμένων στο Δημόσιο

Όπως επισημαίνει το υπουργείο:
 • Οι δημόσιοι υπάλληλοι, ο διορισμός των οποίων ανακλήθηκε λόγω πλαστών πιστοποιητικών ή δικαιολογητικών, από το 2013 μέχρι και το πρώτο τετράμηνο του 2016, ανέρχονται στους τετρακόσιους ενενήντα τρεις (493), ήτοι 0.08%.
Αριθμός υπαλλήλων που απολύθηκαν λόγω ανάκλησης διορισμού ανά έτος
ΈτοςΑριθμός υπαλλήλων
201346
2014243
2015156
2016 (1ος-4ος)48
Σύνολο493

2) Το υπουργείο Εσωτερικών και  Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στο πλαίσιο της αρχής της νομιμότητας έθεσε οριστικά εκτός του Μητρώου του Δημοσίου, τα συγκεκριμένα άτομα.

3) Η επικαιροποίηση των προσωπικών μητρώων των υπαλλήλων και ο έλεγχος  γνησιότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτά είναι διαρκής, από τις  αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού των φορέων και υπηρεσιών του Δημοσίου.

4) Για το σκοπό αυτό άλλωστε σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους, έχει  αναπτυχθεί ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική εφαρμογή στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., στην οποία οι φορείς καταχωρίζουν τις ενέργειες και τα αποτελέσματα του εν θέματι ελέγχου.

5) Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι αρμόδια Υπηρεσία για την ανάδειξη των αποτελεσμάτων από τη διεξαγωγή του ελέγχου γνησιότητας δικαιολογητικών, όσον αφορά σε πλαστά ή παραποιημένα  δικαιολογητικά  που εντοπίστηκαν κατά τον αυτεπάγγελτο έλεγχο των αρμοδίων Υπηρεσιών στα προσωπικά μητρώα δημοσίων υπαλλήλων,  είναι το Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και οι αρμόδιες διευθύνσεις προσωπικού, στις οποίες ανήκουν οργανικά οι υπάλληλοι σχετικά με την πειθαρχική παραπομπή ή την ποινική δίωξή τους.

“Με αφορμή και το θόρυβο των τελευταίων ημερών από μερίδα του Τύπου και πολιτικά πρόσωπα επισημαίνεται το γεγονός ότι δεν είναι η πρώτη  φορά που οι πολιτικά υπεύθυνοι  για την κατάσταση που επικρατεί (και) στο Δημόσιο, κουνούν επιδεικτικά το δάκτυλό τους, απέναντι πρωτίστως στους πολίτες που εισπράττουν τις συνέπειες από την υποστελέχωσή του και δευτερευόντως προς τους ίδιους τους δημόσιους λειτουργούς, οι οποίοι στο σύνολο σχεδόν των περιπτώσεων, ανταποκρίνονται επιτυχώς στα καθήκοντά τους”, αναφέρει σε σχετική δήλωσή του ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστόφορος Βερναρδάκης.

http://www.aftodioikisi.gr/dimosio/elaxistoi-oi-dimosioi-ipalliloi-me-plasta-ptixia-pinakas/ 

Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2016

Απόφαση: 1.465 προσλήψεις σε δήμους (λίστα)
Στην έγκριση 1.465 συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα δήμων, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες, προχώρησε ο υφυπουργός Εσωτερικών Γιάννης Μπαλάφας.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση «με την παρούσα προκαλείται δαπάνη ποσού 13.738.770€ περίπου σε βάρος των προϋπολογισμών των ΟΤΑ η οποία θα αντιμετωπισθεί αποκλειστικά από ίδια έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα που εισπράττουν οι ανωτέρω φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τις αντίστοιχες με την πρόσληψη παρεχόμενες υπηρεσίες».

Αναλυτικά ο αριθμός των προσλήψεων ανά δήμο είναι ο εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ+ΛΙΣΤΑ ΔΗΜΩΝ

Δείτε επίσης και την απόφαση για τις 318 προσλήψεις στις ΔΕΥΑ

http://www.aftodioikisi.gr/proslipseis/apofasi-1-465-proslipseis-se-dimous-lista/ 

Δείτε επίσης